Läkaren som vill lyfta fram KOL

Publicerad 13 november 2014
Text: Anna-Karin Andersson

Ann Ekberg Jansson, docent och lungläkare vid Angereds Närsjukhus och ordförande för Luftvägsregistret.
Ann Ekberg Jansson, docent och lungläkare vid Angereds Närsjukhus och ordförande för Luftvägsregistret.
Den 19 november är det KOL-dagen och sjukdomen får då stor uppmärksamhet. Läkaren Ann Ekberg Jansson strävar efter att KOL ska vara i fokus året om.

– Människor med KOL mår bättre om de får rätt och strukturerad vård och Luftvägsregistret kan vara ett stöd för att se till så att det blir just så. Det kan användas som en checklista för vårdgivarna så att de inte missar någon viktig del i behandlingen eller uppföljningen, säger Ann Ekberg Jansson, docent och lungläkare vid Angereds Närsjukhus och ordförande för Luftvägsregistret.
Luftvägsregistret är kvalitetsregistret för KOL- och astmavården i Sverige och ger en bild av hur vården ser ut i dagsläget och på vilka områden den kan bli bättre. Målet är att alla med KOL ska få vård enligt de nationella riktlinjer som finns för behandling av sjukdomen. Med hjälp av Luftvägsregistret kan varje deltagande enhet följa sina egna resultat och kan på så sätt förbättra den vård de erbjuder.
I Luftvägsregistret kan man exempelvis se i vilken utsträckning KOL-patienter fått hjälp med att sluta röka och hur stor andel som fått kontakt med sjukgymnast för att få stöd för att öka sin fysiska aktivitet och hur vanligt det är att KOL-patienter får undervisning om sjukdomen KOL.

Säkerställa likartad behandling
En annan viktig aspekt med Luftvägsregistret är att det kan användas som ett verktyg för att säkerställa att alla får en likartad behandling.
– Vi strävar naturligtvis mot att alla med KOL ska få en jämlik vård, säger Ann Ekberg Jansson.
Registret visar tendenser som tyder på att vården kan skilja sig beroende på var man bor i landet men täckningsgraden är för liten för att man ska dra några välgrundade slutsatser om det. Knappt 10 procent av landets alla KOL-fall finns det vårduppgifter om i Luftvägsregistret. Om man ser till gruppen som är svårast sjuka, de som vårdas på sjukhus, finns det uppgifter om ungefär hälften av dessa.
Behovet av att öka täckningsgraden i Luftvägsregistret är stor och Ann Ekberg Jansson tror att det framför allt är huvudmännen inom vården som måste inse vikten av god KOL-vård så att registret kan prioriteras. För det tar tid att rapportera in uppgifter och tid är pengar.
– Det är mycket ekonomin som styr och primärvården måste få ökade resurser för att redovisa KOL-vården och följa upp behandlingsresultat.
Ann Ekberg Jansson ser ändå positiva tendenser. Nya journalsystem kan bidra till ett mer strukturerat arbete vid behandling av exempelvis KOL och därmed underlätta rapporteringen till registret.
– Att jobba strukturerat gör hela kedjan för KOL-vården både bättre och mer kostnadseffektiv. Så det vinner både patienter, personal och de betalande huvudmännen på, avslutar Ann Ekberg Jansson.

Läs mer om Luftvägsregistret på webben: www.luftvagsregistret.se. Där kan du också anmäla din verksamhet för att delta i registret.