Grattis, ni har makt i svensk sjukvård!

Publicerad 26 juni 2015
Text: Anna-Karin Andersson

Filippa Nyberg, vd på Svenska Läkaresällskapet.
Filippa Nyberg, vd på Svenska Läkaresällskapet.
Svenska Läkaresällskapet placerar sig på Dagens Medicins topplista över de som har mest inflytande inom den svenska sjukvården just nu.

Hallå där, Filippa Nyberg, vd på Svenska Läkaresällskapet!
Vad har en sådan här medial rankinglista för betydelse för föreningen?

– Det är bra och vi skulle gärna vilja vara ännu mer synliga på maktlistan. Med ökat inflytandet skulle vi kunna bidra med ytterligare kunskap i många viktiga frågor inom hälso- och sjukvården.

På vilket sätt har Svenska Läkaresällskapet haft inflytande den senaste tiden?
– Det finns flera exempel. Vi deltar i grupperingar som Nationella rådet för kunskapsstyrning, Prioriteringscentrum, SBU:s nämnd, Socialstyrelsens ST-råd och deltar i professionsövergripande arbete kring patientsäkerhet och personcentrerad vård. Svenska Läkaresällskapet stödjer även svensk medicinsk forskning med cirka 30 miljoner kronor varje år.
På uppdrag från Socialstyrelsen har vi även arbetat med läkares samtal om levnadsvanor, det hälsofrämjande och preventiva arbetet. Vi har nått ut till hundratals läkare och medarbetare i teamet genom samarbete med övriga professionsföreningar som till exempel svensk sjuksköterskeförening. Nu fortsätter arbetet, denna gång med tydlig vinkling på kroniska sjukdomar, riktlinjearbete och en ”sund och säker operation”.

På vilket sätt skulle sjukvården bli annorlunda om ni, Svenska Läkaresällskapet, hade ännu mer makt och fick bestämma?
– Det professionella perspektivet baserat på etik, utbildning, vetenskap och kvalitet, skulle märkas mer. Hälso- och sjukvården skulle kunna styras mer baserat på medicinsk kunskap. Svenska Läkaresällskapet består av 68 sektioner, utifrån medicinska specialiteter. All den kunskap som finns i dessa specialitetssektioner är ovärderlig för hälso- och sjukvården.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström är etta på maktlistan. Vad skulle du säga är hans styrkor och svagheter utifrån det ni sett av hans politik hittills?
– Jag avstår helst från att recensera i så här tidig fas… Kort kan jag bara tycka att han snabbt har gripit tag i de centrala frågorna. Han har stora utmaningar i och med komplexiteten i sitt ansvarsområde.

Det är överlag många politiker och beslutsfattare som ligger i topp. Hur skulle frågorna och perspektiven skilja sig om fler läkare hade makt, tror du?
– Frågorna skulle förhoppningsvis bli mer jordnära och verklighetsförankrade.

Vilka frågor känns extra prioriterad och relevant för Svenska Läkaresällskapet just nu?
– Läkares utbildning och fortbildning, läkares viktiga roll för hälsa i samhället och etiska frågor när det gäller finansiering av vård och läkemedel. Som enda aktör erbjuder vi den medicinska Riksstämman – en övergripande ut- och fortbildning för landets läkare exempelvis när det gäller patientsäkerhet, kvalitet och andra specialitetsövergripande frågor. Vi hoppas att arbetsgivare och huvudmän ska inse betydelsen av att en ideell oberoende aktör erbjuder ett sådant kunskapsmöte.

Fakta Svenska Läkaresällskapet:
Svenska Läkaresällskapet, SLS, är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad vård och hälsa för dagens och morgondagens patienter. Det är en ideell organisation, fackligt och politiskt obunden, med drygt 12 500 medlemmar indelade i 68 vetenskapliga sektioner.
Läs mer om Svenska Läkaresällskapet: www.sls.se
Fakta maktlistan:
Varje år rankar tidningen Dagens Medicin de 100 personer som har mest makt inom svensk hälso- och sjukvård. I år placerade sig både SLS vd och ordförande på listan.
Se hela listan: http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/06/24/maktlistan-2015/