Alla patienter ska känna sig absolut välkomna i vården

Publicerad 20 april 2016
Text: Anette Bodinger, Foto: Olle Ulvinen

Björn Ranelid, författare och Ola Björgell, region­överläkare i Region Skåne.
Björn Ranelid, författare och Ola Björgell, region­överläkare i Region Skåne.
– Min yrkesmässiga klassresa har skapat en förståelse för hur viktigt det är med ett bra möte mellan läkare och patient. Mycket handlar om att få patienten att känna sig absolut välkommen i vården, säger Ola Björgell, region­överläkare i Region Skåne.

Ola Björgell började sin karriär som sjukvårdsbiträde i mitten av 1970-talet. Sedan dess har han haft i stort sett alla titlar som finns inom sjukvården. Idag är han regionöverläkare i Skåne för alla läkare under utbildning samt docent vid Lunds universitet.
– Efter alla dessa år vet jag att det är de små, små handlingarna som ger stor effekt. Fel bemötande ger risk för fel diagnos.
Ola Björgell är initiativtagare till kongressen ”Framtidens Specialistläkare”. Ett genomgående tema är frågor som rör etik, mångfald och jämlikhet. Att det är så stort fokus på dessa frågor just nu menar han är en spegel av den aktuella samhällsagendan.
– Det är framförallt tre viktiga orsaker som ligger bakom de många programpunkterna som behandlar likarättsfrågor inom vården. Dels har Socialstyrelsens nya allmänna råd och föreskrifter i ST 2015 börjat omsättas i praktiken. Där anges kunskaper i etik, mångfald och jämlikhet som ett krav för alla läkare. Dels har vi den globala flyktingvågen som gör att vi har många fler att ta hänsyn till i vården. En effekt blir att det uppstår många fler möten på ojämna villkor och som sätter allting i nya perspektiv. Det tredje är hur vi handskas med etik i allmänhet och forskningsetik i synnerhet, en för närvarande mycket aktuell fråga på många institutioner i landet.

Förebilder
Ola Björgell välkomnar att omvärlden har förstått att det är viktigt för framtidens generation läkare att kunna mer om dessa ämnen som förr behandlats lite styvmoderligt inom den medicinska sfären.
– Läkare är en stark grupp som kan tjäna som goda förebilder för andra grupper i samhället.
Om vi visar att vi möter alla med omtanke och respekt bidrar det till en mer jämlik vård.
Vi kan genom att prata om etik, mångfald och jämlikhet med diskrimineringslagen i fokus – och sedan agera därefter – både förebygga och förhindra att människor behandlas respektlöst. På sikt kan vårt agerande påverka och förändra möten mellan människor, inte enbart inom vården, till det bättre.

Kärlek
Under de tre dagar, 7–9 september, som kongressen Framtidens Specialistläkare kommer att pågå i Malmö bjuds deltagarna på ett fullspäckat program med en rad olika föreläsare, workshops, utbildningar och debatter. Avslutar gör författaren Björn Ranelid.
– Tanken är att hans anförande ska bli en slags ”goodie bag” fylld av kärlek som alla deltagare får med sig hem. En give-away i form av ett kärleksbudskap.
Även här vill Ola Björgell bryta ny mark. Att tala om kärlek på en seriös läkarkongress hade knappast kommit i fråga för tiotalet år sedan.
– Ett bra bemötande, likarätt, jämlikhet, moral, etik, allt detta bottnar i medmänsklig kärlek. Det kan snarare tyckas märkligt att det kommit så högt upp på agendan först nu. Sannolikt hänger det samman med att det tidigare var läkaren som stod för den kroppsliga vården medan omvårdnaden sköttes av andra. Idag ska även vi läkare ha ett patientcentrerat förhållningssätt. Och vad passar då bättre än att krydda kongressprogrammet med ett universellt kärleksbudskap från ordens mästare Björn Ranelid!