Allt mer strukturerade behandlingsmetoder i psykiatrin

Publicerad 20 april 2016
Text: Anette Bodinger

Lars Högberg, överläkare och biträdande verksamhetschef Psykatri vid Umeå universitetssjukhus. Här tillsammans med kollegan Linda Henriksson. Foto: EdelPhoto
Lars Högberg, överläkare och biträdande verksamhetschef Psykatri vid Umeå universitetssjukhus. Här tillsammans med kollegan Linda Henriksson. Foto: EdelPhoto
– Psykiatrin befinner sig i ett paradigmskifte. Vi kan se fram emot en mycket spännande utveckling, säger Marie Proczkowska-Björklund, verksamhetschef på Psykiatriska kliniken vid Länssjukhuset Ryhov, som kommentar till att allt fler läkare intresserar sig för området.

Nära en fjärdedel av de slumpvist utvalda läkare som medverkat i Framtidens Karriär – Läkares undersökning svarar ja på frågan om de kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin.
– Det är glädjande och tyder på att det finns en större medvetenhet om hur vanligt det är med psykiska sjukdomar och att beredvilligheten att behandla dem ökar, säger Lars Högberg, överläkare och biträdande verksamhetschef Psykatri vid Umeå universitetssjukhus.
Han konstaterar att psykiatri, historiskt sett, inte har varit den hetaste specialiteten att arbeta inom. För Lars Högberg har förhållandet dock varit det omvända.
– Efter mer än 20 år i yrket vet jag att det är en oerhört spännande specialitet där jag som läkare får ha ett holistiskt synsätt. Jag gillar komplexiteten inom psykiatrin och att det inte går att behandla alla likadant.
Att specialiteten utmärks av individuella lösningar menar han kan vara en av anledningarna till att många haft ett litet styvmoderligt öga till psykiatrin.
– Förr fanns det inte så mycket evidensbaserad behandling att följa, det var mycket tyckande. Jag tror att en stor anledning till det ökande intresset kan vara att vi får allt fler strukturerade behandlingsmetoder och även kan applicera dem på ett mer strukturerat sätt. Under senare år har vi också fått allt fler läkemedel och evidens för hur de ska användas, vilket bidrar till att psykiatrin håller på att bli av med flumstämpeln.

Brett utbud
En stor fördel med att välja psykiatri som specialitet är det breda utbudet av olika fördjupningsområden.
– På ett stort sjukhus som här i Umeå finns stora möjligheter till att göra karriär inom det kliniska området. Börjar man här och vill utvecklas finns det alla möjligheter.
På listan över vilka sjukhus som i Sverige som läkare har mest positivt intryck svarar hela 14 procent av de tillfrågande att det är universitetssjukhuset i Umeå.
– Jag tror det handlar om en kombination som innehåller det bästa av två världar. Umeå är en ganska stor stad men har ändå lyckats bevara sin småstadskänsla. Så är det även på sjukhuset och inte minst på vår klinik. Vi är 430 anställda, trots detta råder en småföretagsmentalitet med korta beslutsvägar och nära till vårdavdelningarna. En trevlig och dynamisk arbetsplats som erbjuder stora möjligheter till olika typer av karriärer.

Marie Proczkowska-Björklund, verksamhetschef på Psykiatriska kliniken vid Länssjukhuset Ryhov i Region Jönköpings län.
Marie Proczkowska-Björklund, verksamhetschef på Psykiatriska kliniken vid Länssjukhuset Ryhov i Region Jönköpings län.
Spännande utveckling
Även Marie Proczkowska-Björklund, verksamhetschef på Psykiatriska kliniken vid Länssjukhuset Ryhov i Region Jönköpings län, gläds över att allt fler läkare intresserar sig för psykiatri.
– Jag tror att många har förstått att det händer väldigt mycket inom psykiatrin när det gäller utveckling, diagnos och sätt att se på psykisk ohälsa och sjukvård. Allt detta bidrar till att området blir väldigt intressant. Psykiatrin har tidigare kanske varit lite svårbegriplig och haft mer fokus på psykologiska mekanismer vilket gjort den medicinska rollen något otydlig.

Bytte inriktning
För egen del började Marie Proczkowska-Björklund sin karriär med att utbilda sig till anestesiolog. Efter 19 år i yrket sadlade hon om för att i stället arbeta som psykiatriker.
– Jag blev färdig 2003 och har arbetat inom psykiatrin sedan dess. Det är ett spännande område där det just nu händer enormt mycket.
Som exempel nämner hon den snabba utvecklingen inom genetiken som sannolikt kommer att ha stor betydelse för de medicinska framstegen inom psykiatrin.
– Nu får vi en grund för att förstå de sårbarheter vi har som människor och hur omgivningen påverkar sårbarheterna så att de antingen stärker oss eller gör oss svagare och ger svårigheter. De läkare som är i början av sin karriär inom psykiatriområdet nu kommer att få vara med om en fantastisk utveckling som innebär att vi i framtiden kommer att ha helt andra möjligheter att hjälpa våra patienter, både ur ett terapi-och farmakologiskt perspektiv.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom psykiatrin? (Om du bortser från din specialitet och var du arbetar idag.)
psykiatri_graf