Presentation

Blekinge satsar på sina ST-läkare

Publicerad 20 april 2016

Anders Ekström, ST-läkare i onkologi och Lisa Stokseth, ST-läkare i internmedicin. Foto: Jörgen Ragnarson
Anders Ekström, ST-läkare i onkologi och Lisa Stokseth, ST-läkare i internmedicin. Foto: Jörgen Ragnarson
I Blekinge satsar landstinget stort på sina ST-läkare. Förutom utmärkta alternativ vad gäller kompetensutveckling och karriär erbjuds möjlighet till både bredd och specialiseringar och därtill ett ST-kontrakt med mycket goda villkor inom alla förvaltningar.

Biträdande studierektor för medicinkliniken för ST-läkarna är Lisa Stokseth, ST-läkare i internmedicin. Efter att hon utbildat sig på Karolinska Institutet gjorde hon sin AT i Norge och påbörjade därefter sin ST på Blekingesjukhuset i Karlskrona, en position som passar henne som hand i handske.
– Det går utmärkt att specialisera sig men man får också lära sig tänka brett – jag valde aktivt ett mellanstort sjukhus för att slippa trängas om en bra utbildningsplats och att få möjlighet att ta ansvar. En stor fördel är också det trevliga klimatet, man vågar ställa frågor och får mycket klinisk handledning.

Förbättrar utvecklingssituationen
Lisa är dessutom mycket intresserad av verksamhetsförbättring och här har hon – i egenskap av biträdande studierektor – fått chansen att utnyttja det kontaktnät hon under åren har byggt upp för att förbättra utvecklingssituationen för ST och specialister.
– Blekinge satsar stort på sina ST-läkare; förutom att vi har generös tillgång till utbildningar för att nå målen finns möjlighet att profilera sin ST inom ledarskap eller forskning. Alternativen för att göra karriär är goda och det rådande ST-kontraktet mycket förmånligt. Även specialisterna får tio dagars extern utbildning varje år.

Mycket korta ledtider
Cancervården är inne i en kraftig expansionsfas och det kommer att behövas fler engagerade läkare till regionen. ST-läkaren i onkologi, Anders Ekström, framhåller liksom Lisa att möjligheten att få arbeta brett var en av de viktigaste anledningarna till att han valde att stanna kvar i hemregionen Blekinge, vars onkologavdelning erbjuder ett av landets kortaste ledtider, där en bröstkonferens på torsdag kan leda till canceroperation på måndagen.
– Vi hanterar alla tumördiagnoser i hela Blekinge även om vissa mer komplicerade fall behandlas i samverkan med Växjö, Lund eller Malmö. Vi har privilegiet att få arbeta med de nyaste och mest banbrytande läkemedlen och i detta nu bygger landstinget ett stort bröstcancercentrum. Det finns kort sagt många fördelar med ett mindre sjukhus, så det är bara att ta steget, avslutar han.


Foto: Magnus Wilson
Foto: Magnus Wilson

Livskvalitet och arbetsglädje i Blekinge

I samarbete med socialtjänst, frivård, somatik, arbetsförmedling och försäkringskassa handlägger psykiatrin i Blekinge allt från psykosjukdomar och ätstörningar till personlighetsstörningar och ångestsjukdomar.

Kuno Morin, chefsöverläkare inom psykiatrin.
Kuno Morin, chefsöverläkare inom psykiatrin.
En av de största fördelarna med att vara verksam inom psykiatrin är mötet med patienterna. Då psykiatrin svarar för både utredning, diagnostisering, behandling och rehabilitering får läkarna möjlighet att komma sina patienter nära.
– Det mest stimulerande med arbetet är de dagliga mötena med patienterna på mottagningen. Vi samarbetar med socialtjänst, frivård, somatik, arbetsförmedling och Försäkringskassan så att insatserna kring patienten blir optimerade. Målet är att patienten ska återfå sin psykiska hälsa och kunna återgå till arbetslivet så snart som möjligt, säger Kuno Morin, chefsöverläkare inom psykiatrin i Landstinget Blekinge.

Många fördelar med litet landsting
Att tjänstgöra i ett mindre landsting har många fördelar, inte minst chansen att få utreda väldigt skilda sjukdomstillstånd. Beslutsvägarna är korta och det finns stora möjligheter att påverka, något som tilltalar ST-läkare inom vuxenpsykiatrin, Adam Frih.
– Det är bredden jag tilltalas av. Jag går in förutsättningslöst och får vara med från början. Hade jag valt att arbeta i ett större landsting, hade jag kanske endast arbetat på en bipolärmottagning, säger Adam Frih.

Adam Frih, ST-läkare inom vuxenpsykiatrin.
Adam Frih, ST-läkare inom vuxenpsykiatrin.
Stimulerande utmaningar
Det finns flera utmaningar i arbetet och kunskaperna inom psykiatrin växer hela tiden, något som borgar för en mycket stimulerande arbetsmiljö. Samverkan med kollegorna är mycket bra och en eftermiddag i månaden träffas alla ST-läkare och specialister inom vuxen- och barnpsykiatrin, för att diskutera olika frågeställningar, erhålla utbildning med mera.
– Det är ett ständigt lärande om nya behandlingsmetoder – rent medicinska och olika terapiformer, säger Kuno Morin.

Livskvalitet i Blekinge
Landstinget Blekinge har valt att göra avsevärda satsningar på psykiatrin genom utveckling av bland annat dagpsykiatri, mellanvårdsprogram för unga vuxna och trädgårdsterapi enligt Alnarpsmetoden. Arbetsgivaren är dessutom mån om att både utbildningsläkare och specialistläkare får kompetensutveckling och en god arbetsmiljö med möjlighet att göra skillnad.
– Löneläget i kombination med lägre bostadspriser och den fantastiska skärgården gör att det är livskvalitet att bosätta sig och arbeta i Blekinge, säger Adam Frih.

Landstinget Blekinge
Blekingesjukhuset består av två enheter, Karlskrona och Karlshamn, som omfattar kirurgi, ortopedi, medicin, thoraxcentrum med kardiologi, arytmi och thoraxkirurgi, IVA, THIVA, gynekologi, geriatrik, infektion, pediatrik och rehab.

Landstinget Blekinge
371 81 Karlskrona
Tel. vxl: 0455-73 10 00
E-post: landstinget.blekinge@ltblekinge.se
www.ltblekinge.se

www.ltblekinge.se