Diskriminering inom sjukvården

Publicerad 20 april 2016
Text: Hanna Engström, Foto: Eva Widman

Jonas Ålebring, förste vice ordförande i SYLF.
Jonas Ålebring, förste vice ordförande i SYLF.
Undersökningen visar att knappt en av tre läkare upplever diskriminering på arbetsplatsen. SYLF, Sveriges Yngre Läkares Förening, som arbetar för likarätt och jämlikhet, bekräftar resultatet.

De vanligaste grunderna för diskriminering är i nämnd ordning kön, ålder och etnisk tillhörighet. I SYLF:s egen undersökning 2013/2014 tittade man även på när olika grunder samverkar, störst inverkan hade kön/ålder resp kön/etnisk tillhörighet. Unga kvinnor upplevde att de fick mer omvårdande uppgifter på bekostnad av vidareutbildningsmöjligheter som läkare. Män med utländsk bakgrund upplevde diskriminering i fråga om rekrytering och lönesättning trots relevant kompetens.
SYLF:s projekt Likarätt nu! vill medvetandegöra problemet och arbeta förebyggande. Politiska åtgärder är viktiga och i mars lades en proposition för att utvidga jämställdhetsplanen till att inkludera samtliga diskrimineringsgrunder.
– Diskriminering inom sjukvården är ungefär lika vanligt som i övriga samhället men vi ska vara en föregångare, menar Jonas Ålebring, förste vice ordförande i SYLF.

Har du som läkare upplevt dig diskriminerad på din arbetsplats?
diskriminering_graf_1
På vilket sätt har du känt dig diskriminerad?
diskriminering_graf_2