Presentation

Ett tryggt bemanningsföretag som står för kvalitet

Publicerad 20 april 2016

Sepehr Zanjani, resurs­läkare, Jenny Lundström, vd, Vanja Engvall, konsultchef och Görel Ekelund, resurs­läkare hos Dedicare Doctor. Foto: Johan Marklund
Sepehr Zanjani, resurs­läkare, Jenny Lundström, vd, Vanja Engvall, konsultchef och Görel Ekelund, resurs­läkare hos Dedicare Doctor. Foto: Johan Marklund
Som bemanningskonsult hos Dedicare åtnjuter man samma villkor och fördelar som vid en traditionell anställning, men vinner samtidigt ett fullständigt inflytande över sin egen tid och arbetssituation samt får en konkurrenskraftig lön.

Sepehr Zanjani och Görel Ekelund har varit resursläkare hos Dedicare sedan företaget var en del av Poolia. Båda understryker den genuina kontakten med företaget och tryggheten som viktiga orsaker till att de än idag är Dedicare trogna.
– Vi har alltid ett tydligt stöd från Dedicare när vi är ute på uppdrag. De ger tydlig återkoppling och kommunikationen med konsultcheferna är öppen och lyhörd, säger Sepehr, som började sin karriär inom vården som sjuksköterska.
– Redan då arbetade jag som resurssjuksköterska och därför blev det naturligt för mig att fortsätta vara ansluten till Dedicare när jag hade vidareutbildat mig till läkare. Jag var törstig på mer kunskap och att ständigt möta nya utmaningar, människor och situationer är oerhört utvecklande.

Mer fritid med samma lön
Görel studerade å sin sida juridik och oceanografi men sökte senare till läkaryrket. Hon har hunnit med att utbilda sig både till allmänkirurg och allmänspecialist och innehade tidigare olika chefsposter inom Stockholms läns landsting.
– Jag har dessutom erfarenhet av att vara egen företagare och även om det är givande kräver det ofta mer än det är värt. Hos Dedicare behöver jag inte slita med administration utan kan ägna mig helt åt jobbet. Det är en fantastisk fördel – inte nog med att jag inte behöver arbeta heltid för att behålla samma lön utan jag har fått mer tid för familjen. Dessutom är Dedicare, precis som Sepehr säger, en trygg arbetsgivare som faktiskt bryr sig om mig som konsult och det uppskattar jag.

Positivt bemötande
Deras erfarenheter av att komma till nya arbetsplatser är nästintill odelat positiva. Ofta bemöts de med tacksamhet och vänlighet redan från början, men de betonar att man som resursläkare behöver visa en viss ödmjukhet och inte komma med pekpinnar i nya miljöer.
– Det är viktigt att komma ihåg att man är där för att avlasta och komplettera medarbetarna på plats, så ta chansen att verkligen få fokusera på ditt yrke! Har man ett trevligt bemötande och är flexibel är det en vinst för båda sidor, avslutar de.

Med kunder och konsulter i fokus
Efter ett starkt 2015 fortsätter Dedicare att satsa på tillväxt även under 2016. I nuläget rekryterar företaget såväl vårdpersonal som konsultchefer och blickar framåt mot nya, intressanta uppdrag.
Behovet av resursläkare blir allt större eftersom svenskarna blir äldre och vårdsektorn står inför stora pensionsavgångar, i synnerhet inom primärvården. Dedicares nya vd, Jenny Lundström, konstaterar att området har stor potential och betonar att företaget har som mål att fortsätta växa och ta marknadsandelar. Genom våra bemanningslösningar i olika former bidrar Dedicare till att förbättra kvaliteten och tillgängligheten i vården, vilket känns bra, säger Jenny.
– Det finns ett mycket stort behov av resursläkare och därför vill vi utöka vårt redan omfattande konsultnätverk för att vara såväl konsulternas som kundernas förstahandsval. Nyligen har vi vunnit flera nya ramavtal och det gör att det finns spännande uppdrag att utforska för engagerade läkare, berättar Jenny, som har lång erfarenhet av bemanningsbranschen och senast kommer från eWork.

Lyfter kvalitetsfrågor
Då Dedicares konsultchefer alla har bakgrund inom vården har företaget en stor förståelse för kundernas verksamhet och villkor samt konsulternas kompetens. Mycket tid läggs på att lära känna uppdragsgivarna och konsulterna. Kund och konsult har alltid samma kontaktperson då man kommunicerar med företaget.
– Vi tar reda på vem som passar var så att alla parter blir nöjda med samarbetet och det – liksom det faktum att vi alltid följer skatteverkets regler kring förmånsbeskattning, är ISO-certifierade, kollektivanslutna och auktoriserade – är en ren kvalitetsfråga för oss. Vi håller oss till reglerna och både konsulter och kunder kan känna sig trygga hos oss, framhäver konsultchefen Vanja Engvall, som är sjuksköterska i grunden.

Personlig kontakt viktigt
För att hjälpa konsulterna att hålla sig à jour med den medicinska utvecklingen anordnar Dedicare ett antal föreläsningstillfällen runt om i Sverige varje år. Dessutom anordnas både sommar- och julfester för att konsulterna ska få en chans att träffa såväl kollegor som sina konsultchefer.
– Vi tror på en personlig kontakt mellan alla aktörer och det skiljer oss från många andra konsultbolag. Att anlita bemanningskonsulter blir bara vanligare och det är viktigt att man kan känna tillit till sina samarbetspartner. Det är ett utbyte som alla parter drar nytta av, avslutar de.

Dedicare Doctor
Dedicare AB är ett framgångsrikt börsnoterat bemanningsföretag i vårdbranschen som startade sin verksamhet redan 1996. Företaget hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor och annan personal inom vården samt socionomer och pedagoger. Tjänsterna inkluderar allt från att förse privata och offentliga vårdgivare med enstaka vikarier över dagen till att bemanna hela avdelningar, enheter eller operationsteam. Dedicare har för närvarande verksamhet i Sverige samt Norge och visionen är att bli ett av Europas ledande företag inom vårdbemanning.

Dedicare AB
Sankt Eriksgatan 44 5 tr
112 34 Stockholm
Tel: 08-555 656 00
E-post: dedicare@dedicare.se
www.dedicare.se

www.dedicare.se