Presentation

God arbetsmiljö lockar nya läkare och får befintliga att stanna

Publicerad 20 april 2016

Malin Jönsson, Gunnel Andersson, Anders Lundqvist, Birgitta Götesson och Birgitta Landin. Foto: Fredrik Persson
Malin Jönsson, Gunnel Andersson, Anders Lundqvist, Birgitta Götesson och Birgitta Landin. Foto: Fredrik Persson
Inom Primärvården i Skånevård Kryh arbetas det på bred front för att säkra läkarförsörjning och kontinuitet i vården. Att få befintliga läkare att stanna kvar är minst lika viktigt som att rekrytera nya. Målet är att på sikt enbart ha fast anställda läkare i verksamheten.

Ledningen för Primärvården i Skånevård Kryh har under senare år lagt stor vikt vid att skapa bra arbetsplatser som både attraherar nya och får befintliga läkare att vilja stanna kvar. Något som Anders Lundqvist, distriktsläkare vid Näsby vårdcentral i Kristianstad, tycker att man lyckats bra med.
– Efter många år som distriktsläkare i Västernorrland gjorde jag och min familj för några år sedan slag i saken och flyttade söderut. Det har vi inte ångrat, Skåne är en fantastisk livsplats. Även arbetet som distriktsläkare är stimulerande. Under en period ledde pensionsavgångar inom läkarledet till att vi kvarvarande drog ett ganska tungt lass, men verksamheten har målmedvetet arbetat för att förbättra arbetssituationen. Det har påverkat arbetsmiljön positivt.
Att införa ett överbelastningsskydd för läkarna och utveckla teamarbetet på vårdcentralerna har varit en viktig del av det arbetet.
– Vi vinnlägger oss om att skapa en bra arbetsmiljö för alla medarbetare och arbetar efter devisen ”rätt kompetens på rätt plats”. Många av våra sjuksköterskor har specialkompetenser inom olika medicinska områden, allt behöver inte gå via läkarna. Vi erbjuder också individuella scheman som ger medarbetarna frihet att forma sina arbetstider så att deras scheman passar in i det liv de har utanför jobbet, säger Birgitta Götesson, verksamhetschef för vårdcentralerna i Sösdala och Vinslöv.

Nya grepp
För att klara av den läkarbrist som råder, och för att på sikt enbart ha fast anställda läkare i verksamheten, har Primärvården i Skånevård Kryh tagit till en del nya grepp. Ett pilotprojekt där fyra rumänska läkare anställdes för att ingå i ett ST-program slog till exempel mycket väl ut.
– De fyra läkarna är snart färdigutbildade specialister. Under resans gång har försöket utvecklats till ett program som vi använder för att få in fler distriktsläkare i verksamheten. Vi lägger även mycket kraft på att behålla våra befintliga läkare, inte minst genom att vara lyhörda för önskemål om utveckling. Har man ett specialintresse inom exempelvis medicin eller ledarskap försöker vi att tillmötesgå dessa önskemål så att läkaren kan kombinera detta med sin tjänst på vårdcentralen inom befintlig arbetstid, berättar Gunnel Andersson, verksamhetschef på Åhus vårdcentral.

Många möjligheter
Att hitta sidouppdrag till alla läkare som önskar kan tyckas vara ett motsatsförhållande i tider av läkarbrist. Men Birgitta Landin menar att det är oerhört viktigt att läkarna trivs på sina jobb och skyddas mot överbelastning.
– Utöver att vara kliniskt arbetande doktor ska du också kunna ägna dig åt något annat.
Anders Lundqvist är en av alla läkare som antagit möjligheten.
– Mitt sidouppdrag är att vara medi­cinsk rådgivare åtta timmar i veckan, ett spännande uppdrag som ingår i min ordinarie arbetstid.
Utbildningscentrum i Ystad som riktar sig till europeiska allmänspecialister är en annan av Primärvården i Skånevård Kryhs kompetensförsörjningssatsningar.
– Här intensivutbildas utlandsutbildade läkare både i det svenska språket och i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Läkarna arbetar under handledning och tjänstgör både på utbildningscentrum och på den vårdcentral där de kommer att erbjudas anställning efter avklarad introduktion, berättar Malin Jönsson, HR-ansvarig.

Patientfokus
Primärvården i Skånevård Kryh erbjuder även svenska ungdomar som läser medicin utomlands att göra betald praktik på en vårdcentral under sommaren.
– Tanken är att ge dem en inblick i primärvården och förhoppningsvis väcka deras intresse för allmänmedicin. Under fyra veckor får de auskultera med en ST-läkare som i sin tur får ett handledaruppdrag, berättar Malin Jönsson.
En stor fördel i rekryteringsarbetet är också att utbudet av ST-tjänster numera är tillräckligt stort för att möta de AT-läkare i primärvården med lämplighet och intresse för allmänmedicin.
– Det är oerhört viktigt för mig att vi har ett starkt fokus på dessa frågor, då läkarförsörjningen vad gäller specialister i allmänmedicin är en av våra största utmaningar, avslutar Divisionschef Karin Melander.

Skånevård Kryh
Skånevård Kryh är en av Region Skånes fyra hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Skånevård Kryh omfattar primärvården i östra Skåne, sjukhusen i Ystad, Hässleholm och Kristianstad. Här arbetar cirka 5 500 personer. Skånevård Kryh erbjuder både akut och planerad sjukvård. Större delen av den akuta sjukvården utövas på Centralsjukhuset Kristianstad och Lasarettet i Ystad. I Hässleholm finns ett närsjukhus och ett ortopediskt centrum som är ett av landets största när det gäller höft- och knäprotesoperationer.

Skånevård Kryh
291 89 Kristianstad
Tel: 044-309 30 00
www.skane.se

www.skane.se