Presentation

Goda utvecklingsmöjligheter i psykiatrin i Region Jämtland Härjedalen

Publicerad 20 april 2016

Emma-Helena Fridell, ST-läkare inom psykiatrin i Region Jämtland Härjedalen.
Emma-Helena Fridell, ST-läkare inom psykiatrin i Region Jämtland Härjedalen.
Emma-Helena Fridell, ST-läkare inom psykiatrin i Region Jämtland Härjedalen, har ett arbete där hon verkligen får utvecklas och växa i sin yrkesroll. På den vuxenpsykiatriska mottagningen vid Östersunds sjukhus kan hon styra sin karriärutveckling utifrån sina egna intresseområden.

– Jag är född och uppvuxen i Östersund och valde att återvända hit efter läkarexamen i Uppsala. Närheten till naturen, fjällen och familjen är viktig för mig, dessutom är Östersund en lagom stor stad med ett lagom stort sjukhus. Efter AT-tjänstgöringen kändes det naturligt för mig att genomföra min ST-tjänstgöring inom psykiatrin, säger Emma-Helena Fridell, ST-läkare inom psykiatrin i Region Jämtland Härjedalen.
Hon vikarierade inom psykiatrin redan 2009, i samband med att hon gick läkarutbildningen. Intresset för hur hjärnan fungerar och att arbeta med och möta många olika typer av patienter bidrog till att hon senare valde att specialisera sig inom just psykiatri.

Trivs inom vuxenpsykiatrin
– Jag trivs jättebra på den vuxenpsykiatriska akutavdelningen. Arbetet är oförutsägbart och variationsrikt, jag vet aldrig vilken typ av patienter jag kommer att möta när jag går till jobbet. Östersunds sjukhus är dessutom en forskarvänlig arbetsplats med goda möjligheter att kombinera klinisk verksamhet med forskning. Landstinget satsar även mycket på läkares kompetensutveckling, jag deltar regelbundet i kongresser, konferenser och nationella utbildningar, säger Emma-Helena Fridell.
– Just nu känner jag att jag vill satsa på akutpsykiatrin, det är en verksamhet som verkligen matchar min personlighet. Psykiatrin vid Östersunds sjukhus är en helt fantastisk arbetsplats med högt i tak, nära samverkan över klinikgränserna, en flexibel arbetssituation och möjlighet för mig att utvecklas i den riktning jag önskar, säger Emma-Helena Fridell.

God samverkan i team
En faktor som bidrar till att hon trivs med sitt arbete är den kollegiala sammanhållning och det goda arbetsklimat som råder inom psykiatrin. Det bidrar till att hon ständigt utvecklas i sin yrkesroll.
– Inom psykiatrin i Östersund arbetar vi kring patienten i sammansvetsade arbetslag med sjukgymnaster, kuratorer, psykologer, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och skötare. Samarbetet fungerar väldigt bra, vi stöttar varandra när det behövs och stämningen är både professionell och trevlig. I framtiden vill jag gärna kombinera klinisk tjänstgöring med forskning eller en psykoterapiutbildning, säger Emma-Helena Fridell.

Psykiatrin i Region Jämtland Härjedalen
Vid eventuella frågor, kontakta Annette Boije på 063-15 46 67.
www.regionjh.se

www.regionjh.se