Integration av utländska läkare

Publicerad 20 april 2016
Text: Anette Bodinger

Foto: Johan Nyberg
Foto: Johan Nyberg
På Utbildningscentrum i Ystad förbereds läkare från andra EU-länder för sina kommande jobb på vårdcentraler i östra Skåne.
– Vi ser det som ett bra sätt att på ganska kort tid få en allmänspecialist på plats i verksamheten, säger Karin Melander, divisionschef för primärvården i Skånevård Kryh.

Karin Melander, divisionschef för primärvården i Skånevård Kryh. Foto: Johan Nyberg
Karin Melander, divisionschef för primärvården i Skånevård Kryh. Foto: Johan Nyberg
Östra delen av Skåne har sedan lång tid tillbaka haft en utmaning i att rekrytera tillräckligt många allmänspecialister. Idag är motsvarande en tredjedel av läkarna på vårdcentralerna inhyrda.
– Vi har läkare på plats men skulle helst se att de vore fast anställda så att patienterna kan få en bättre kontinuitet i sin vård, säger Karin Melander, divisionschef för primärvården i Skånevård Kryh.
För att komma till rätta med problemet görs en rad olika insatser. En av dem är läkarrekrytering från övriga Europa. Legitimerade läkare kan nämligen arbeta i andra EU-länder, under förutsättning att de kan språket i det land de ska arbeta i. Efter att ha tagit del av andra landstings positiva erfarenheter av modellen bestämde sig ledningen för Skånevård Kryh att sätta igång.

Kan svenska
– Vi kunde konstatera att detta är ett bra sätt för att på ganska kort tid få en allmänspecialist på plats. Till vår hjälp har vi ett bemanningsföretag som hjälper oss med rekryteringsprocessen och ser till att läkarna har genomgått språkutbildning och kan svenska innan de kommer hit, berättar Karin Melander.
Väl på plats i Sverige får läkarna under ett halvårs tid lära sig det svenska sjukvårdssystemet vid Region Skånes nystartade utbildningscentrum i Ystad.
– I praktiken fungerar det som så att en läkare redan från början blir anställd på en vårdcentral i regionen, men gör sin handledningstid på Utbildningscentrum i Ystad. Under utbildningstiden har de nära kontakter med sin blivande arbetsgivare och får hjälp med bostad och det sociala så att livet fungerar både hemma på jobbet. Förhoppningen är att läkarna efter utbildningen vill stanna länge på vårdcentralerna.

Erfarna handledare
Karin Melander menar att det är en stor fördel att utbildning och introduktion av läkarna från andra EU-länder samlas på ett ställe.
– På Utbildningscentrum i Ystad arbetar två erfarna och duktiga allmänspecialister som handledare för de nya läkarna. Under fem månader får de intensivträning i svenska och lär sig det svenska vårdsystemet. Så här långt har vi mycket positiva erfarenheter, säger Karin Melander.
De två första läkarna har nyligen slussats ut i verksamheten och börjat arbeta på vårdcentraler i Kristianstad och i Hässleholm. Nästa utbildningsomgång har precis startat och rekryteringen för nästa kull pågår för fullt.
– Det kostar en del i början men så fort vi kan fasa ut hyrläkare börjar vi i stället spara pengar. Målet är att alla läkartjänster inom primärvården Kryh ska vara bemannade med fasta tjänster 2018. Viktigt att komma ihåg är dock att rekrytering av utlandsutbildade läkare bara är en av många pusselbitar i det arbetet, fastslår Karin Melander.