Internmedicinare fyller en viktig funktion i sjukvården

Publicerad 20 april 2016
Text: Annika Wihlborg, Foto: Rainer Tihvan / Fotogruppen Södersjukhuset

Mårten Söderberg, överläkare inom internmedicin och Sara Selander, ST-läkare med inriktning på internmedicin på Södersjukhuset i Stockholm.
Mårten Söderberg, överläkare inom internmedicin och Sara Selander, ST-läkare med inriktning på internmedicin på Södersjukhuset i Stockholm.
Det råder ingen tvekan om internmedicinarnas viktiga funktion på sjukhusen, för att behandla eller slussa patienter vidare till rätt vårdinstans. Erfarna internmedicinare är efterfrågade inom hela akutsjukvården. Som internmedicinare arbetar du med många olika patientgrupper, vilket innebär att arbetet medför ständig utveckling.

Jag brukar beskriva internmedicinare som en motsvarighet till distriktsläkare på sjukhusen. Vi arbetar avdelningsöverskridande, vilket innebär att vi möter patienter på såväl akutmottagningar som på lung- och hjärtkliniker. Internmedicinare fyller en viktig funktion på sjukhusen, för patienterna och i samhället. De tar emot patienter från stora patientgrupper som inte är knutna till någon specifik specialitet, säger Mårten Söderberg, som varit läkare i tjugosju år, är aktiv i Svensk internmedicinsk förening och har arbetat med internmedicin på Södersjukhuset i tjugo år. Sedan 2008 är han överläkare inom internmedicin på Södersjukhuset.
Han har valt att specialisera sig inom internmedicin eftersom det är ett stort och mångsidigt område och för att internmedicinare fyller en viktig funktion, inte minst på sjukhusens akutmottagningar där behovet av specialistläkare som kan diagnostisera och ordinera behandling åt en bred grupp patienter ofta är stort.
– Vi har en tillräckligt bred kompetens för att kunna hantera allt från intensivvårdspatienter till patienter som söker sig till akutmottagningar med olika åkommor. Inom internmedicin finns goda förutsättningar för en omväxlande och utvecklande karriär, utan att nödvändigtvis genomgå någon subspecialisering, säger Mårten Söderberg.

Akutsjukvård som öppenvård
– Jag visste redan på läkarlinjen att jag ville arbeta inom ett brett område där jag har möjlighet att möta många olika typer av patienter i olika åldrar och situationer. Internmedicin är en spännande inriktning eftersom bredden gör att jag ständigt lär mig nya saker, säger Sara Selander, ST-läkare med inriktning på internmedicin på Södersjukhuset i Stockholm.
Hon gjorde sin AT-tjänstgöring på Södertälje sjukhus och kom därefter till Södersjukhuset, där hon arbetar på verksamhetsområde internmedicin sedan 2010.
Hon arbetar både på akuten och vårdavdelning såväl som inom internmedicins mottagningsverksamhet och möter dagligen patienter med vanligt förekommande akuta och kroniska diagnoser men även patienter med mer ovanliga åkommor som kräver en del problemlösning. Det är bredden som gör det så stimulerande!
Internmedicinare arbetar i huvudsak på sjukhus, men man kan även arbeta på privatägda eller offentliga öppenvårdsmottagningar. Arbetsmarknaden är med andra ord mycket bred.

Många subspecialiseringar
Inom internmedicin finns flera olika subspecialiteter att välja mellan, exempelvis gastroenterologi, endokrinologi och hematologi. Många internmedicinare väljer också att bli dubbelspecialister, exempelvis inom internmedicin och neurologi eller akutsjukvård.
– Min plan är att tillägna mig en bred medicinsk kunskap inom internmedicin innan jag genomgår en subspecialisering. Det förekommer även att internmedicinare specialiserar sig inom något specifikt område och ett par år senare bygger på med ytterligare en subspecialisering. En stor fördel med just internmedicin är att det finns så många subspecialiseringar att välja mellan. Ytterligare en fördel är att jag som internmedicinare inte är begränsad till de stora sjukhusen i landets större städer. Internmedicinavdelningar finns på de flesta sjukhus runtom i landet, säger Sara Selander.