Presentation

Karriärvägarna erbjuder stora valmöjligheter

Publicerad 20 april 2016

Martin Fredriksson och Ingrid Gause-Nilsson, forskningsläkare på AstraZeneca. Foto: Patrik Bergenstav
Martin Fredriksson och Ingrid Gause-Nilsson, forskningsläkare på AstraZeneca. Foto: Patrik Bergenstav
– När det gäller avancemang och utveckling är verksamheten som ett litet universum i sig själv. Karriärvägarna ligger väldigt öppna och erbjuder stora valmöjligheter, säger Martin Fredriksson, forskningsläkare på AstraZeneca.

Ingrid Gause-Nilsson, docent i geriatrik, arbetade som specialistläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset när hon i slutet av 1990-talet blev tillfrågad om hon ville arbeta i ett nytt osteoporosprojekt på Astra, som det då hette.
– Jag tyckte det verkade intressant och delade till en början min tid mellan kliniken och företaget. Det dröjde dock inte länge förrän jag lämnade sjukhuset för att arbeta med läkemedelsutvecklingen på heltid.
Sedan dess har det hänt en hel del. Under de 18 år som gått har Ingrid Gause-Nilsson haft olika befattningar inom en rad olika projekt, främst med kliniska prövningar inom typ 2-diabetes.
– Osteoporosspåret lades ner efter bara ett halvår. Då öppnades sig i stället möjligheten att arbeta med ett prekliniskt projekt inom diabetes. Den forskningen var då ännu sin linda till skillnad från idag då diabetes tillhör ett av de allra största fokusområdena inom AstraZeneca. Under de gångna åren har jag arbetat inom området både med preklinisk forskning och med kliniska studier från fas 1 till fas 4. Sedan några år tillbaka är jag medicinsk ledare för en av våra kardiovaskulära outcomestudier med en substans som ursprungligen var framtagen för att behandla diabetes.

Bra arbetsgivare
Martin Fredriksson arbetar som forskningsläkare i den studie som leds av Ingrid Gause-Nilsson.
– Jag läste till läkare i Göteborg och var från början säker på att jag ville utbilda mig till kardiolog. Efter att ha disputerat insåg jag efter ett tag att allmänmedicin var det som jag verkligen brann för. Så jag växlade spår och skaffade mig en specialistutbildning i allmänmedicin. Efter att ha arbetat som distriktsläkare, verksamhetschef och medicinsk rådgivare inom Västra Göta­landsregionen blev jag uppringd av en rekryterare som tyckte att jag skulle börja på AstraZeneca.
Det samtalet ledde så småningom fram till att Martin Fredriksson för drygt ett år sedan lämnade den allmänna vården för att arbeta med läkemedelsutveckling. Ett steg han inte har ångrat.
– Det var inget jag hade haft i tankarna men det lät spännande att få ägna sig åt forskning på heltid. Mina förväntningar har uppfyllts med råge och det är väldigt trevligt att få vara hos en arbetsgivare som är så mån om att man ska ha det bra på jobbet.

Hjälper många
Att inte längre möta patienter i sitt dagliga arbete säger han sig ibland kunna sakna.
– Å andra sidan är jag hela tiden medveten om att det längst ute i kedjan av vårt arbete finns patienter som behöver medicinska insatser av något slag. Att det jag gör faktiskt bidrar och för utvecklingen framåt så att livet ska bli ännu bättre för ännu fler patienter. Det tycker jag väger upp ganska mycket.
Ingrid Gause-Nilsson nickar instämmande.
– Jag var inte trött på mitt kliniska jobb när jag lämnade vården, tvärtom, jag trivdes väldigt bra inom geriatriken och med att ha ett helhetsperspektiv på människan. Det perspektivet har jag fortfarande, men inom läkemedelsindustrin handlar det om patientkontakter på ett annat plan, här hjälper jag inte en utan många.
Den dynamiska verksamheten är en viktig anledning till att hon valt att stanna kvar inom AstraZeneca i alla år.
– Jag attraheras inte av rutingöromål utan trivs med att det hela tiden händer saker. I min vardag interagerar jag med många andra professioner och att ha ett globalt arbetsfält är spännande i sig.
Martin Fredriksson tvekar inte att beskriva forskningsverksamheten på AstraZeneca som ett litet universum.
– Det finns många valmöjligheter och vägarna ligger väldigt öppna. Man kan t.ex. arbeta med prekliniska studier, annan forskning eller satsa på en karriär inom ledarskap. Det passar mig utmärkt, slentrian är inte riktigt min grej.
Ingrid påpekar att mycket som verksamheten måste reagera på är saker som händer externt.
– Det kan vara nya forskningsframsteg, nya substanser eller nya myndighetskrav som är på gång, allt detta påverkar oss i någon utsträckning. Därför går det inte att i detalj veta hur ens arbetsuppgifter kommer att se ut om ett halvår. Det är en stor anledning till att jag efter 18 år i verksamheten fortfarande tycker att det är enormt spännande att gå till jobbet.

AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet läkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Vi är ett av få renodlade läkemedelsföretag som omfattar hela värdekedjan för ett läkemedel, från upptäckt till tillverkning och distribution. Vi är verksamma i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen.

AstraZeneca
Pepparedsleden 1
431 50 Mölndal
Tel: 031-776 10 00
www.astrazeneca.se
www.astrazeneca.se