Kombinera bredd och spets på annan ort

Publicerad 20 april 2016
Text: Sandra Ahlqvist

Lars Almroth, ny chef över Blekingesjukhuset.
Lars Almroth, ny chef över Blekingesjukhuset.
Att arbeta på en mindre ort innebär ofta större möjligheter att bredda sin kunskapsbas samtidigt som alternativen kring specialiseringar är nästan lika omfattande som i storstadsregionerna. Dessutom får man möjlighet att vara medskapare i framtidens sjukvård.

Lars Almroth är ny chef över Blekingesjukhuset. Han berättar att en av de största anledningarna till att han valde att söka sig till en mindre ort är att han upplever att där finns bättre förutsättningar för att utveckla sjukvården och sig själv som ledare än det hade gjort på ett större sjukhus.
– Jag vill bjuda in våra medarbetare till att forma framtidens sjukvård – det är de som arbetar inom vården som vet hur man kan få bättre kvalitet och arbeta smartare. Här fungerar jag mer som ledare och utvecklare än förvaltare. Dessutom är landstinget inne i en fantastisk förändringsfas som medför väldigt spännande och intressanta utvecklingsmöjligheter.

Driver utvecklingen framåt
Almroth framhåller att sjukhus på mindre orter ofta har en plattare organisation vilket bäddar för en lyhörd miljö som lättare kan driva utvecklingen och vården framåt. Han konstaterar även att möjligheterna till att kombinera specialiseringar med bredd kan vara bättre på mindre sjukhus än på större.
– I mindre organisationer kan man bredda sin kompetens även om man specialiserar sig, något som ibland kan vara svårt på större orter. Även i Blekinge finns dock stora möjligheter till olika subspecialiseringar. Vi tycker dessutom att forskning är viktigt också utanför universitetsorterna och det är angeläget för mindre sjukhus att erbjuda bra möjligheter att kombinera forskning med klinik; det främjar ökat kunskapsutbyte och kompetensutveckling, något som förbättrar både arbetsmiljö och ekonomi.

Konkurrensmässiga villkor
En farhåga kan ibland vara att löneutvecklingen på mindre sjukhus kan vara sämre, men Almroth avvisar bestämt den fördomen och betonar att Blekinge tar vara på sina medarbetare.
– Vi har konkurrensmässiga löner och det tror jag är genomgående för många mindre sjukhus. Sedan är det viktigt att minnas att livet inte bara handlar om arbete. Många mindre orter, Blekinge inräknat, erbjuder fantastiska möjligheter till ett rikt fritidsliv och en naturnära tillvaro, något som spelat stor roll för många som sökt sig till oss.