Presentation

Kontinuitet i vården – viktig även på distans

Publicerad 20 april 2016

Peter Berggren, distriktsläkare och ledare för Glesbygdsmedicinskt centrum. Foto: Andreas Johansson
Peter Berggren, distriktsläkare och ledare för Glesbygdsmedicinskt centrum. Foto: Andreas Johansson
För att möta den demografiska utmaningen och skapa bättre vård i glest befolkade områden satsar Landstinget Västerbotten stort på glesbygdsmedicin och vård på distans. De virtuella hälsorummen har rönt stor uppmärksamhet.

För 20 år sedan var Storumans sjukstuga bland de första i Sverige att använda distansteknik inom sjukvården. Sedan dess har det hänt en hel del, även om det kanske inte har gått riktigt så fort som Peter Berggren, distriktsläkare och ledare för Glesbygdsmedicinskt centrum, hade önskat.
– Det som saknas är ett mer användarvänligt gränssnitt, vilket vi är i full gång med att utveckla. När det är på plats kommer konceptet med vård på distans att kunna nå sin fulla potential.
Glesbygdsmedicinskt centrum, GMC, i Storuman är en forsknings- och utvecklingsenhet inom Västerbottens läns landstings primärvård där distansteknik är ett viktigt fokusområde. Utvecklingsarbetet har bland annat resulterat i virtuella hälsorum.
– De virtuella hälsorummen är obemannade hälsorum med ambitionen att hålla öppet dygnet runt för vårdtagare i glesbygd. Rummen är utrustade med olika apparater så att kommuninvånare kan gå in för att exempelvis kontrollera blodtryck och ta blod-, blodsocker- och Waranprover. Läkare kan vid behov kopplas upp per video­länk via en central server, berättar Peter Berggren.

Positiva patienter
Idag finns tre virtuella hälsorum i Västerbotten och fler är under uppbyggnad.
– Reaktionerna har varit mycket positiva, främst bland patienter, de tycker att vi använder dem för lite. Vi har noterat att det krävs en viss inkörningsperiod ute i verksamheterna för att få till det ordentligt. Därför har vi nu ett stort fokus på att få arbetsprocesserna inom distansvården att fungera som de ska.
Distansteknik förknippas ofta med centralisering, men när det gäller hälso- och sjukvård ser det lite annorlunda ut.
– Att ha uppkopplade centraler som sköter sjukvården kan fungera för enklare åkommor. Men för de som är sjuka och behöver vård ofta är kontinuitet extremt viktigt. I den optimala av världar möts man både live och digitalt, men oavsett mötesform ska du som patient träffa samma personer i så stor utsträckning som möjligt. Trygghet och kontinuitet är viktigt även när vården sker på distans, avslutar Peter Berggren.

Glesbygdsmedicinskt centrum, VLL
Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC) i Storuman är en forsknings- och utvecklingsenhet inom primärvården i Västerbottens läns landsting i södra Lappland. Syftet med enheten är att öka kunskapen om hur sjukvårds- och omsorgsbehov på bästa sätt kan tillgodoses för befolkningen i Västerbotten och i hela landet samt att öka rekryteringen av läkare och annan professionell vårdpersonal till glesbygd.

Västerbottens läns landsting
901 89 Umeå
Tel: 090-785 00 00
www.vll.se

www.vll.se