Presentation

Läkare driver vård framåt på Janssen

Publicerad 20 april 2016

Kristina Sandström och Stefan Lindbäck. Foto: Gonzalo Irigoyen
Kristina Sandström och Stefan Lindbäck. Foto: Gonzalo Irigoyen
Janssen är ett av världens ledande forskande läkemedelsföretag. Här finns flera karriärmöjligheter för läkare som vill vara med om att utveckla framtidens läkemedel i en vetenskaplig miljö med patienten i fokus.

– Läkemedelsindustrin har genomgått en snabb förändring. Idag ligger tyngdpunkten på att lyssna till de medicinska behov som föreligger och att medverka till att fylla dessa i tätt samarbete med sjukvården. I detta arbete är det en väldig fördel att vara medicinare, berättar Stefan Lindbäck, Senior Medical Advisor Infectious Diseases på Janssen i Norden.
Han har en bakgrund som infektionsläkare på Roslagstulls och Huddinge sjukhus, där han under många år arbetade med HIV-patienter. För tio år sedan erbjöds han möjlighet att bygga upp HIV-terapiområdet på Janssen.
– Under åren har jag sett en makalös utveckling av terapimöjligheter. Vi har gått från en hundraprocentig dödlighet i HIV till cirka en procent. HIV är bara en av de infektionssjukdomar som har revolutionerats av nya läkemedel. Hepatit C är en annan sjukdom, där nya direktverkande antivirala medel radikalt har förbättrat möjligheten till bot och nu ser vi även stora framsteg inom tuberkulosbehandling. Det är oerhört spännande att få vara en del av dessa framsteg, säger han.

Många roller
När Stefan Lindbäck började på Janssen var det få läkare som arbetade inom läkemedelsindustrin. Idag finns ett stort behov av medicinskt kompetent personal och inom bolaget finns möjlighet att arbeta med forskning och kliniska prövningar, som rådgivare eller jobba mot myndigheter med information, regulatoriska texter och dokumentation. Eftersom Janssen är ett globalt företag finns även möjlighet till internationella uppdrag.
– En viktig funktion för läkaren är att vara en vetenskaplig och medicinsk motpart för vården och myndigheter att diskutera och samarbeta med för att driva vården framåt, säger Kristina Sandström, medicinsk direktör på Janssen, med en bakgrund som forskare.

Patienten i fokus
Den gemensamma nämnaren för alla uppdrag på Janssen är att det alltid är patienten som är i fokus.
– Hos Janssen finns en uttalad ambition att sätta patienten i främsta rummet. För läkare innebär det en möjlighet att bidra med sin medicinska expertis på ett patientnära sätt, säger Kristina Sandström.
På Janssen finns karriärmöjligheter för såväl disputerade läkare som för läkare utan forskningsbakgrund. Det är en fördel att ha specialistkompetens eller erfarenhet av det medicinska område man ska arbeta inom, men det viktiga är den breda medicinska kompetens som läkarexamen ger, framhåller Kristina Sandström.
– Om du som läkare är öppen och nyfiken och tycker att det är spännande att arbeta med medicin och vetenskap inom en organisation som skiljer sig från sjukvården, då finns stora möjligheter på Janssen. Här får du vara en del av en mycket snabb utveckling och vara med och utveckla nya behandlingar och skapa framtidens vård.

Janssen
Janssen är ett världsledande läkemedelsföretag, med 40 000 medarbetare på fem kontinenter. Janssen utvecklar läkemedel inom fem fokusområden: psykiatri/CNS, onkologi, infektion, immunologi samt området kardiovaskulära och metabola sjukdomar. Janssen är en del av Johnson & Johnson-koncernen och är ett av de tio största läkemedelsföretagen i världen vad gäller omsättning.
www.janssen.se

www.janssen.se