Presentation

Landstinget i Kalmar län erbjuder många karriärmöjligheter för läkare

Publicerad 20 april 2016

Johan Segerbank Bremberg, AT-läkare och Cave Sinai, psykiatriker inom vuxenpsykiatrin på Västerviks sjukhus. Foto: Ellen Nielsen Kindstrand
Johan Segerbank Bremberg, AT-läkare och Cave Sinai, psykiatriker inom vuxenpsykiatrin på Västerviks sjukhus. Foto: Ellen Nielsen Kindstrand
Landstinget i Kalmar län har ett starkt fokus på läkarna i kommande landstingsplan och särskilda satsningar görs för att inspirera och säkerställa att läkarnas kompetens tas tillvara.

Johan Segerbank Bremberg, AT-läkare vid Västerviks sjukhus, funderade tidigare på att bli internmedicinare eller akutläkare, men bestämde sig istället för att bli röntgenläkare och göra sin ST-tjänstgöring på Västerviks sjukhus. Han trivs bra i Landstinget i Kalmar län och i augusti 2016 påbörjar han sin ST-tjänstgöring.
– Jag vikarierade som underläkare vid Västerviks sjukhus i samband med att jag gick läkarlinjen. När det var dags för AT-tjänstgöring bestämde jag mig för att göra den i Västervik. Jag har verkligen utvecklats och lärt mig mycket i samband med AT-tjänstgöringen, jag har verkligen känt mig välkommen överallt, säger han.

Sandra Nilsson, ST-läkare på Kristinebergs Hälsocentral i Oskarshamn.
Sandra Nilsson, ST-läkare på Kristinebergs Hälsocentral i Oskarshamn.
God atmosfär på jobbet
– Jag hamnade i Oskarshamn av en slump i samband med att jag inledde min AT-tjänstgöring 2012. Jag trivdes väldigt bra här under min AT-tjänstgöring och när jag träffade min nuvarande sambo bestämde jag mig för att stanna i Oskarshamn, säger Sandra Nilsson, ST-läkare på Kristinebergs Hälsocentral i Oskarshamn.
I samband med AT-tjänstgöringen trivdes hon allra bäst på hälsocentralen i Kristineberg, inte minst på grund av den trevliga atmosfär och det goda arbetsklimat som råder där.
– Personalen på hälsocentralen är verkligen lyhörd för varandras behov, vi stöttar och hjälper alltid varandra vid behov. Jag fick en riktigt bra handledare, vilket gjorde att det i princip alltid fanns någon tillgänglig så snart jag behövde fråga något, säger Sandra Nilsson.

Känner sig uppskattad
Hon känner att hon hamnat på helt rätt arbetsplats, både för att det råder en god atmosfär, men också för att arbetet ger goda möjligheter att etablera kontinuerliga patientrelationer och att arbeta med patientens hälsa utifrån ett helhetsperspektiv.
– Jag kom snabbt in i jobbet och känner mig verkligen uppskattad på hälsocentralen. Jag får gehör för mina åsikter och mitt engagemang i att utveckla vården, jag är bland annat engagerad i en medarbetargrupp som ska bidra till att utveckla hälsocentralens IT-system, säger Sandra Nilsson.

ST-tjänstgöring och forskning
Vid psykiatriförvaltningen i Landstinget i Kalmar län erbjuds läkare en bred psykiatrisk skolning med stora möjligheter för personlig utveckling och specialisering.
– Jag erbjöds att gå en ST-utbildning med inriktning mot psykiatri, säger Cave Sinai, psykiatriker inom vuxenpsykiatrin på Västerviks sjukhus.
När han var klar med sin AT-tjänstgöring 2007 fick Cave Sinai möjlighet att utforma en ST-tjänst utifrån sina egna intresseområden. Han valde att kombinera ST-tjänstgöringen med att gå den nationella forskarskolan för klinisk psykiatri, en forskarutbildning på Karolinska Institutet. Det resulterade i en disputation 2015. Parallellt gick han även en grundläggande psykoterapiutbildning hos Psykologpartners i Linköping.
– Trots att jag arbetar på ett relativt litet sjukhus en bit från universitetsvärlden så har landstinget erbjudit mig goda möjligheter att utforma en tjänst utifrån det som intresserar mig mest, kombinationen klinisk verksamhet och forskning, säger Cave Sinai.
I maj 2016 blir Sara Carlqvist klar med sin AT-tjänstgöring vid Länssjukhuset i Kalmar. För närvarande genomför hon sin sista AT-tjänsteperiod på Emmaboda Hälsocentral. Hon har studerat till läkare vid Lunds universitet och valde att söka sig till Landstinget i Kalmar län eftersom hon hört att landstinget bedriver en högkvalitativ vård med en god resurstilldelning.
– Jag har blivit väl mottagen under min AT-period, jag har tillgång till ett nätverk av handledare som kan besvara mina frågor och hjälpa mig att utvecklas. Det råder dessutom en trevlig och välkomnande atmosfär i såväl sjukhusvården som i primärvården. Jag gillar också att Länssjukhuset i Kalmar är lagom stort och samtidigt personligt, här riskerar man inte att försvinna i mängden, säger Sara Carl­qvist.

Sara Carlqvist, AT-läkare i Kalmar. Foto: Gonzalo Irigoyen
Sara Carlqvist, AT-läkare i Kalmar. Foto: Gonzalo Irigoyen

Landstinget i Kalmar län
Förbättringsarbete, kvalitet och patientsäkerhet är viktigt för Landstinget i Kalmar län. Stort fokus ligger på hälsofrämjande arbete och riktade friskvårdssatsningar. Målet är ett tobaksfritt län 2025. Landstinget har de senaste åren erhållit flera topplaceringar i Sylfs, Sveriges yngre läkares förening, årliga undersökning över bästa plats i landet att göra AT-tjänstgöring på.

Personalchef psykiatriförvaltningen: Eva Pleijel, 070-623 42 00, eva.pleijel@ltkalmar.se
Personalchef, hälso- och sjukvårdsförvaltningen: Magnus Johansson, 0480-81489, magnus.johansson2@ltkalmar.se
Personalchef primärvårdsförvaltningen: Ann-Sofie Sjöstam, 0492-175 32, ann-sofie.sjostam@ltkalmar.se

Landstinget i Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar
Tel: 0480-840 00
www.ltkalmar.se

www.ltkalmar.se