Medarbetarna är chefens viktigaste resurs

Publicerad 20 april 2016
Text: Cristina Leifland

Per Berglund, divisionschef för länssjukvården i Norrbottens läns landsting.
Per Berglund, divisionschef för länssjukvården i Norrbottens läns landsting.
En stark drivkraft att utveckla och förbättra är en förutsättning för att lyckas som chef och ledare.
– Medarbetarna är den absolut viktigaste faktorn och re­spekt för deras kunskaper måste styra allt förändringsarbete.

Det säger Per Berglund, divisionschef för länssjukvården i Norrbottens läns landsting. Han har under sin karriär varit med om stora förändringar och har lång erfarenhet av att leda verksamheter. Redan 1995, direkt efter sin ST-tjänstgöring inom öron-näsa-hals på Bodens lasarett, tillträdde Per Berglund som sektionschef för öron-näsa-hals i den nya organisationen som skapades inför bygget av Sunderby sjukhus.
– Det var en stor organisatorisk förändring när Luleå och Boden slogs ihop och det gällde att både hantera den processen och att stärka öron-näsa-halssjukvården, som vid den tiden var kraftigt underutvecklad, med mycket låg bemanning. Det var en stor utmaning, men för mig var det uppenbart att verksamheten inte kunde fortsätta som tidigare och jag ville vara med och påverka utvecklingen, säger Per Berglund, som sedan blev verksamhetschef för verksamhetsområde kirurgi när man flyttade in i det nyinvigda länssjukhuset 2000.

Länschef
2001 var det dags för ännu en genomgripande förändring av sjukvården i Norrbotten, då man rev upp de gamla förvaltningarna och splittrade befintliga verksamhetsområden, för att istället skapa en organisation kring de medicinska specialiteterna. I den nya organisationen blev Per Berglund länschef för öron-näsa-halssjukvården. Dessa strukturer blev kvar till 2013, då landstingspolitikerna beslöt att banta ner antalet divisioner och samla antalet specialiteter i dels närsjukvård, dels länsjukvård, där Per Berglund blev divisionschef. Inom division länsjukvård finns elva verksamhetsområden: kirurgi, ortopedi, barnmedicin, obstetrik-gynekologi, ögon, öron-näsa-hals, anestesi, röntgen, LSS, laboratoriemedicin och strålningsfysik.
– Varje stor organisationsförändring innebär hårt arbete under flera år för att få allt att fungera. Om man inte tror på det man gör och har en stark drivkraft att vilja påverka så är det svårt att orka vara med och leda förändringarna. Framför allt måste man tro på och drivas av att utveckla människorna i organisationen, både de nära medarbetarna och de som befinner sig längre bort, och ha respekt för deras kompetens. Det är ett helt nödvändigt perspektiv, menar Per Berglund.
Han anser att ett gott ledarskap inte går att utöva uppifrån i en organisation som är så diversifierad som sjukvården och där medarbetarna har en hög kompetens och utbildningsnivå.
– För mig handlar det snarare om flöden och processer, där man utnyttjar resurser effektivt i dialog med medarbetarna. I den här typen av verksamhet krävs ett modernt ledarskap där man arbetar med nya metoder och ny kunskap, säger han.
– Norrbottens läns landsting arbetar aktivt för att utveckla ledarskapet och efter starten av de nya divisionerna har hela högsta ledningen för division länssjukvård deltagit i ett utvecklingsprogram med syfte att modernisera och skapa en gemensam modell för ledarskapet i divisionen. Ett ledarskap som fokuserar på att skapa välfungerande patientflöden och självförbättrande verksamheter. Divisionens arbete coachades av Magnus Lord, som intervjuades om modern sjukvårdsutveckling i en tidigare utgåva av Framtidens Karriär – Läkare.

Chefsutbildning
Läkare hamnar ofta i ledande funktioner på alla nivåer och läkarutbildningen innehåller numera en del ledarskap. Men det finns inte utrymme för mer omfattande undervisning om ledarskap och för den som är intresserad av en karriär som chef kan det vara av stort värde att skaffa sig verktyg och inspiration genom olika kurser och nätverk. Per Berglund har bland annat tagit en MBA med inriktning mot Health and Life Science från Handelshögskolan i Stockholm.
– Jag hade nog inte sökt mitt nuvarande jobb utan den kunskap och inspiration som jag fått genom den utbildningen och andra kurser och nätverksträffar som jag deltagit i, säger han.
Per Berglund framhåller också vikten av att utnyttja olika kompetenser inom vården för ett framgångsrikt ledarskap.
– I vår divisionsledning har vi en mix av högt kompetenta personer från olika professioner, vilket är enormt värdefullt. Att arbeta som chef inom sjukvården är ett stort ansvar. Det är stora värden som står på spel, ekonomiska men framför allt mänskliga.