Mest välkända statliga arbetsgivarna

Publicerad 20 april 2016
Text: Annika Wihlborg

Lennart Christiansson, medicinalråd på Socialstyrelsen, Elina Rönnemaa, utredare på Läkemedelsverket och Ann Berntsdotter, koordinator på Försäkringskassan.
Lennart Christiansson, medicinalråd på Socialstyrelsen, Elina Rönnemaa, utredare på Läkemedelsverket och Ann Berntsdotter, koordinator på Försäkringskassan.
Läkare kan definitivt göra mycket nytta för många patienter genom att arbeta statligt. På myndigheter kan läkare bland annat vara delaktiga i den nationella vårdutvecklingen, analysera läkemedel och stödja handläggare i medicinska frågor för rättssäkra beslut.

– För mig var det väntat att Socialstyrelsen och Läkemedelsverket var kända, men att Försäkringskassan som arbetsgivare för läkare skulle vara lika känd förvånar mig lite. Det är glädjande att undersökningen visar på bredden av möjligheter läkare har att arbeta i statlig tjänst och att även viktiga verksamheter som Rättsmedicinalverket och Försvarsmakten hamnat på listan, säger Lennart Christiansson, som tog läkarexamen 1980 och är specialistutbildad inom anestesi och intensivvård. Fram till 2013 arbetade han kliniskt och har sedan dess arbetat på Socialstyrelsen, för närvarande som medicinalråd med placering i generaldirektörens stab.

Utredningsarbete och projekt
För att arbeta på en kunskapsstyrande myndighet som Socialstyrelsen krävs både kunskap om medicinska sakfrågor och kännedom om sjukvårdsorganisationen.
– Som läkare på en statlig myndighet arbetar du på ett mer övergripande plan som medicinskt sakkunnig genom att göra nytta för större patientgrupper. Staten kan erbjuda en rad olika karriärvägar och inriktningar för läkare. Man kan exempelvis arbeta med utredningsarbete, med projekt av strategisk betydelse för utvecklingen av hälso- och sjukvården regionalt och nationellt eller mer utåtriktat på internationell nivå, i samverkan med exempelvis WHO och EU, säger Lennart Christiansson.

Granskar och godkänner
– En anledning till att Läkemedelsverket hör till de mest välkända myndigheterna är att läkare ofta kommer i kontakt med oss via det informationsmaterial vi distribuerar. En skillnad mellan att arbeta på en statlig myndighet och att arbeta på ett sjukhus är att man har mera tid att fördjupa sig i medicinvetenskapliga frågeställningar, säger Elina Rönnemaa, utredare på Läkemedelsverket, en myndighet med mycket tätt EU-samarbete. Arbetstiderna är också mer flexibla. Hon har varit läkare sedan år 2000 och är specialistutbildad inom geriatrik. Sedan 2012 arbetar hon som utredare på Läkemedelsverkets enhet för effekt och säkerhet, vilket innebär att hon bland annat granskar resultaten från kliniska läkemedelsstudier inför godkännandet och ansvarar för säkerhetsuppföljningen efter det.
Hon menar att läkare kan göra stor nytta för patienter även genom att arbeta på myndigheter. I sitt arbete som utredare på Läkemedelsverket bedömer Elina Rönnemaa exempelvis nyttan och riskerna med läkemedel som används av hundratusentals patienter, betydligt fler än hon skulle kunna möta i den kliniska verksamheten.
– De flesta läkare har ofta kontakt med Försäkringskassan genom att de skriver läkarintyg, vilket bidrar till att kännedomen om Sveriges näst största myndighet är hög, säger Ann Berntsdotter, som tog läkarexamen 1996, och arbetat inom kirurgi och som företagsläkare. Sedan 2012 arbetar hon som försäkringsmedicinsk koordinator på Försäkringskassan.

Rådgivare åt handläggare
Som läkare på myndigheter bidrar man med sin medicinska kompetens som rådgivare åt handläggare och andra medarbetare på myndigheten. Som försäkringsmedicinsk rådgivare har man en viktig roll i att utveckla kunskapen inom försäkringsmedicin internt och vid utbildningar ihop med landstingen för till exempel AT- och ST-läkare för att tydliggöra myndighetens uppdrag och behov av specifik information kopplat till respektive försäkring.
Läkarnas kunskap och erfarenhet är även viktig internt i olika projekt och nationella utvecklingsområden, där de har möjlighet att bidra i olika omfattning.
– På Försäkringskassan har läkare den viktiga uppgiften att stödja handläggaren i vår strävan efter en rättssäker process som innebär att rätt individ får rätt ersättning vid rätt tidpunkt, säger Ann Berntsdotter.

Vilka av följande statliga arbetsgivare för läkare känner du till väl?
statligt_graf

Framtidens Karriär – Läkare har genomfört en undersökning bland ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 18–21 mars 2016.