Presentation

Närhälsan satsar på vård i hemmet för äldre och funktionshindrade

Publicerad 20 april 2016
Från vänster: Jennie Zetréus, distriktssköterska, Anna Forsman, samordnande distriktssköterska, Pernilla Brodén, undersköterska, Christer Rosenberg, vårdcentralschef, Ewa-Marie Vörno Lund, sjuksköterska, Lotta Simonson, sjuksköterska, Elisabeth Söderberg, distriktssköterska, Anna Maria Johansson, undersköterska. I hembesöksenheten ingår också Jenny Wretborn, specialist i geriatrik, och Gustaf Görtz, specialist i allmänmedicin och geriatrik.
Från vänster: Jennie Zetréus, distriktssköterska, Anna Forsman, samordnande distriktssköterska, Pernilla Brodén, undersköterska, Christer Rosenberg, vårdcentralschef, Ewa-Marie Vörno Lund, sjuksköterska, Lotta Simonson, sjuksköterska, Elisabeth Söderberg, distriktssköterska, Anna Maria Johansson, undersköterska. I hembesöksenheten ingår också Jenny Wretborn, specialist i geriatrik, och Gustaf Görtz, specialist i allmänmedicin och geriatrik.

Nu är det lättare för äldre och funktionshindrade att få vård i Frölunda. Tack vare den nya hembesöksenheten behöver de inte ta sig till vårdcentralen utan kan få snabb hjälp av läkare, distriktssköterska eller undersköterska i sitt hem.

– Syftet med hembesöksenheten är att hjälpa invånarna att bli friskare och få högre livskvalitet, säger Christer Rosenberg, vårdcentralschef som i höstas belönades med Västra Götalandsregionens pris Årets Chef.
En dryg femtedel av de listade på Närhälsan Frölunda vårdcentral är 65+, men de svarar för 70-75 procent av det totala vårdbehovet.

Christer Rosenberg, vårdcentralschef och specialist i allmänmedicin.
Christer Rosenberg, vårdcentralschef och specialist i allmänmedicin.

Högre patientsäkerhet
Besöksorsakerna varierar. Ofta åker man ut efter larm från kommunens hemsjukvård eller anhöriga. I höstas erbjöd man via brevutskick influensavaccinering hemma, något många nappade på. Den största andelen är besök hos äldre nyutskrivna från sjukhus.
– Vi bevakar vilka av våra listade som skrivs ut, och kontaktar dem direkt utan att vänta på remiss eller överlämning. Det gör att vi tidigt kan fånga upp dem som är i riskzonen att återinskrivas och på så vis undvika många återinskrivningar på sjukhusen, berättar Anna Forsman, distriktssköterska och samordnare för hembesöksenheten.
– Det här sättet att arbeta på ger högre kvalitet och patientsäkerhet, eftersom vi får bättre kontroll på de äldre patienterna, och det är en trygghet för dem, menar Christer Rosenberg.

Roligt och uppskattat
Att hembesöken uppskattas av patienter och anhöriga är alla i teamet överens om. Likaså att det är roligt:
– Jag älskar att arbeta så här, säger Jennie Zetréus, distriktssköterska. Man får en annan helhetsbild av patienterna när man möter dem i hemmet.

Prioriterad grupp
Genom hembesöksverksamheten ökar en rad kvalitetsparametrar i vårdvalsmodellen, såsom listningspoäng, diagnossättning, täckningsgrad, läkemedelsgenomgångar och andel hembesök 75 år och äldre. Förskrivning av sömnmedel, långverkande benzodiazepiner och olämpliga läkemedel till äldre minskar.
– Äldre är en eftersatt grupp och politikerna har valt att satsa på dem genom utformningen av ersättningssystemet. Så även vår ekonomi påverkas positivt av detta, säger Christer.
Vårdcentralen fick nyligen ta emot Närhälsans pris Årets Nytänkande. Motivering: ”Ett nytänkande kring omhändertagandet av patienter som har svårigheter att eller inte kan ta sig till vårdcentralen, och som inneburit en ökad service till dem men också ett förbättrat samarbete mellan vårdcentralen och övriga vårdaktörer – kommun och sjukhus”.

Närhälsan
• Närhälsan är den offentliga primärvården i Västra Götaland och Sveriges största aktör inom primärvård.
• Vi är 6 000 medarbetare inom femtio yrkesgrupper.
• Närhälsan finns på hundratals platser i Västra Götaland och vår enda vinst är att invånarna i Västra Götaland har ett så friskt och skönt liv som möjligt.
www.narhalsan.se

www.narhalsan.se