Presentation

Nordens största akutmottagning

Publicerad 20 april 2016

Daniel Richter, specialistläkare i internmedicin och Sara Kärrsten, studierektor och specialistläkare i akutsjukvård. Foto: Cina Stenson
Daniel Richter, specialistläkare i internmedicin och Sara Kärrsten, studierektor och specialistläkare i akutsjukvård. Foto: Cina Stenson
I egenskap av att vara Nordens största har akutmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm de bästa förutsättningar för att bedriva modern vård med hög kvalitet i en attraktiv arbetsmiljö som präglas av mångfald bland såväl medarbetare som patienter.

Södersjukhuset är en ickehierarkisk och öppen arbetsplats som ständigt strävar efter att skapa möjligheter för sina läkare att utvecklas och påverka. På akutmottagningen satsar man på ett patientcentrerat och flödesorienterat arbetssätt med målet att åstadkomma allt bättre omhändertagande av patienterna och god arbetsmiljö för personalen.

Nytt prioriteringssystem
Sara Kärrsten, studierektor och specialistläkare i akutsjukvård, och Daniel Richter, specialistläkare i internmedicin, betonar att sjukhuset i nuläget lägger stora resurser på att utveckla akutmottagningen och att ledningen inte skyggar för att våga prova nya vägar.
– Vi har avvecklat den traditionella triageringen och låter istället patienterna bedömas direkt av ett team bestående av en sjuksköterska, en junior läkare och en specialistläkare. Det minimerar risken för att information hamnar mellan stolarna samtidigt som det skapar en större trygghet för patienten och gör honom eller henne delaktig i sin behandlingsplan, berättar Sara Kärrsten.

Stimulerande kunskapsutbyte
Det nya arbetssättet är under löpande utvärdering och utveckling, men det har redan lett till att Södersjukhuset som enda sjukhus i Stockholm förbättrade sina ledtider under 2015. Daniel Richter berättar att systemet har fördelar för både patienterna och personalen.
– Detta har lett till en tydligare överblick och kontroll över arbetet samt till bättre kommunikation, vilket minskar handläggningstiden för patienterna. Dessutom är det väldigt roligt att få interagera med alla personalgrupper direkt. Det leder till ett stimulerande kunskapsutbyte och möjlighet att handleda på plats, säger han.
I nuläget söker akutmottagningen på Södersjukhuset fler läkare, både specialister och ST-läkare inom akutsjukvård men även gärna specialister i internmedicin med intresse för akutsjukvård. Avdelningen erbjuder dessutom goda möjligheter för specialister i internmedicin att dubbelspecialisera sig inom akutsjukvård.

Södersjukhuset
Södersjukhuset är det kompletta akutsjukhuset. Vi har ett omfattande patientunderlag som ger värdefull klinisk erfarenhet av de stora folksjukdomarna. Sjukhusets arbete med patienter och kontakt med närstående kännetecknas av professionalitet, prestigelöshet och lyhördhet. Vill du veta mer om tjänsterna som specialistläkare på verksamhetsområde akut respektive internmedicin, kontakta:

VO Internmedicin, sektionschef:
anders.ahlgren@sodersjukhuset.se
VO Akut, sektionschef:
viola.mittermayer@sodersjukhuset.se

Är du intresserad av andra lediga tjänster på Södersjukhuset, gå till:
www.sodersjukhuset.se/jobb

www.sodersjukhuset.se/jobb