Presentation

Primärvården i Sörmland satsar på sina läkare

Publicerad 20 april 2016

Lina Lundegård, ST-läkare, Camilla Alenius, specialist i allmänmedicin och Daniel Vaisman, ST-läkare på Vårdcentralen Åsidan i Nyköping. Foto: Marie Linderholm
Lina Lundegård, ST-läkare, Camilla Alenius, specialist i allmänmedicin och Daniel Vaisman, ST-läkare på Vårdcentralen Åsidan i Nyköping. Foto: Marie Linderholm
Primärvården i Sörmland har ett brett uppdrag och samlar flera olika kompetenser som alla samarbetar kring patienterna.
Här finns spännande karriärvägar för specialistläkare och ST-läkare i allmänmedicin, som vill jobba i en primärvård som erbjuder många möjligheter till utveckling.

Primärvården i Sörmland driver 18 vårdcentraler där fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer och dietister ofta är en del av teamet kring sjuksköterskorna och läkarna. Bakom varje mottagning finns en ansvarig läkare.
– Vi tar ett lite annorlunda grepp om primärvården och använder kompetenserna där de gör mest nytta. Detta frigör tid för läkarna, som inte står ensamma med patienterna, utan har stort stöd av den välutbildade personalen. Det är bättre för alla, för personalen såväl som patienterna, berättar primärvårdschef Aina Nilsson.

Aina Nilsson, primärvårdschef.
Aina Nilsson, primärvårdschef.
Sticker ut
Den här modellen är karakteristisk för Sörmland och har bildat skola som fler primärvårdsområden i landet har börjat ta efter. Primärvården i Sörmland sticker också ut med att det satsas mycket på goda villkor för läkarna och på att skapa de bästa förutsättningarna för ST-läkare. Bland annat strävar man efter att uppnå läkarförbundets mål om maximalt 1500 listade patienter per läkare och nyligen öppnades en särskild utbildningsvårdcentral för dem som vill jobba med handledning eller göra ST i Sörmland. Utöver utbildningsvårdcentralen finns ST-läkare på samtliga 18 vårdcentraler. Förhoppningen är att läkare ska vilja söka sig till Sörmland för sin ST och sedan stanna kvar där.
– Vi hoppas kunna bli självförsörjande på läkare och arbetar fokuserat för att göra läkarrollen inom primärvården så attraktiv som möjligt, framhåller Aina Nilsson.
– Ett led i detta är att vi erbjuder stora möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling och är måna om att det ska finnas tid för både jobbet och en aktiv fritid. Som läkare hos oss är man inte bara en produktionsmaskin, utan man ska kunna utvecklas såväl professionellt som personligt.

”Bästa arbetsplatsen”
Det var det goda ryktet om en bra arbetsmiljö och medarbetare med hög kompetens som gjorde att Cristina Oprisa Lövdahl sökte sig till Vårdcentralen Malmköping. Hon blev färdig specialist i allmänmedicin 2014, men har arbetat som läkare i 15 år.
– Detta är den bästa arbetsplatsen jag någonsin haft. Vi har ett otroligt bra teamarbete, med ett öppet och prestigelöst samarbete mellan olika personalgrupper. Alla har ett väldigt starkt engagemang, alltid med patienten i fokus, säger hon.
Cristina får medhåll av ST-läkaren Marit Nygren, som kommit ungefär halvvägs in i sin specialisttjänstgöring. Marit påbörjade sin ST på en vårdcentral i Stockholm, men flyttade till Malmköping av familjeskäl. För tillfället är hon föräldraledig, annars är hon en av tre ST-läkare på Vårdcentralen Malmköping.
– För mig som ST-läkare är det verkligen en optimal miljö. Jag får stort stöd av mer erfarna kolleger och andra arbetskamrater, vilket gör att jag känner mig trygg i yrkesrollen. En stor fördel är att vi har en stor variation bland patienterna. Vi ligger ju en bit ifrån närmaste akutsjukhus, vilket gör att vi får ett brett spektrum av sjukdomar och har patienter i alla åldrar. Det ger mig väldigt värdefull erfarenhet och kunskap, menar Marit.

Cristina Oprisa Lövdahl, specialist i allmänmedicin och Marit Nygren, ST-läkare på Vårdcentralen Malmköping. Foto: Bo Arrhed
Cristina Oprisa Lövdahl, specialist i allmänmedicin och Marit Nygren, ST-läkare på Vårdcentralen Malmköping. Foto: Bo Arrhed

Engagerad studierektor
Hon framhåller att det märks i den dagliga verksamheten att Landstinget Sörmland satsar på goda villkor för sina ST-läkare.
– Vi har en mycket engagerad studierektor och det finns en mängd kurser och annan kompetensutveckling för oss ST-läkare. Chefer och ledning är väldigt tillmötesgående när man har önskemål om att få gå olika former av utbildning. Det finns också en vilja att lyssna på oss, man känner verkligen att det går att göra avtryck och få igenom förbättringar och förändringar, säger hon.
Ytterligare en fördel med Vårdcentralen Malmköping är att den är relativt liten, vilket skapar ett klimat där alla tar ansvar och hjälper varandra. Alldeles i närheten finns dessutom hemsjukvården, rehab, Folktandvården och apotek.
– Närheten skapar goda kommunikationsvägar och gör att vi lär känna varandra. Det är till stor hjälp professionellt och gynnar i slutändan våra patienter, säger Cristina.
Båda vill också lyfta fram Malmköping som boendemiljö. Här finns både natur och kultur alldeles inpå knuten.
– Det är enormt lätt att trivas här. Arbetsbelastningen är rimlig, vilket gör att man verkligen kan ha livskvalitet och en aktiv fritid.

Utvecklas professionellt
På Vårdcentralen Åsidan i Nyköping arbetar sju specialister i allmänmedicin och fyra ST-läkare. Lina Lundegård var placerad på Åsidan under sin AT och trivdes så bra att hon senare sökte ST här. Med avbrott för föräldraledighet har hon nu arbetat som ST-läkare här sedan sommaren 2014.
– Från start, först som AT-läkare och nu under min ST har jag blivit bemött som en kollega och fått stort ansvar och möjlighet att utvecklas professionellt. Samtidigt upplever jag att jag alltid har stöd från arbetskamrater och handledare, så att jag har en stabil grund att stå på, säger hon.
Precis som Marit Nygren vill hon lyfta fram de goda utbildningsmöjligheterna för ST-läkare inom primärvården i Landstinget i Sörmland.
– Vi har tio procent av vår arbetstid att disponera fritt för studier och ST-träffar en gång i månaden med olika teman. Det finns stora möjligheter att utveckla sin kompetens och en väldigt uppmuntrande inställning från studierektor och chefer, säger hon.

Hög kompetens
Camilla Alenius gjorde hela sin ST på Åsidan och arbetar nu här som specialist i allmänmedicin sedan drygt ett år.
– Det är väldigt bra stämning och enormt hög kompetens bland alla personalgrupper. Det finns en ständig strävan hos alla medarbetare att ha ett tätt samarbete mellan personalkategorierna och att gemensamt arbeta med förbättring av verksamheten. Vi har också mycket god kommunikation med slutenvården och samtliga inblandade ser till patientens bästa genom vårdkedjan, säger hon.
– Som läkare inom primärvården är det dessutom lättare att planera sin tillvaro och att styra dagarna. Det är en av de många fördelarna med att arbeta som distriktsläkare.
För kollegan Daniel Vaisman var det också det goda bemötandet och den öppna, välkomnande stämningen som lockade på Vårdcentralen Åsidan. Daniel utbildade sig till läkare i Peru och gjorde sin specialistutbildning till familjeläkare i Spanien. Efter att ha arbetat ett år inom ett annat landsting i Sverige kom han till Nyköping och Vårdcentralen Åsidan förra året.
– Jag fick ett väldigt bra erbjudande här och är mycket nöjd med mitt beslut att flytta hit. Här känns det som att jag kommer att stanna. Dessutom är Nyköping en trevlig stad och det är bara en timme till Stockholm, säger Daniel, som efter bara två år i Sverige talar nästan flytande svenska.
Daniel betonar att de goda möjligheterna till kompetensutveckling och fortbildning inte är begränsade till ST-läkare. Han upplever att det finns en mycket positiv inställning överhuvudtaget till kunskapsutveckling.
– Man uppmuntras och stöttas av chefer och ledning. Det finns enormt många möjligheter till en utvecklande karriär.

Landstinget Sörmland
Den landstingsdrivna primärvården inom Landstinget Sörmland har ett brett uppdrag, med 18 vårdcentraler som samlar en rad olika kompetenser. I teamen ingår förutom läkare och sjuksköterskor även bland annat rehab, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer och dietister. Primärvården i Sörmland satsar mycket på att skapa goda förutsättningar för ST-läkare och en fortsatt karriär inom Landstinget Sörmland efter avslutad ST. Ett led i denna satsning är Vårdcentralen Tunafors i Eskilstuna, där fokus är på handledning, kompetensutveckling och forskning.
www.landstingetsormland.se

www.landstingetsormland.se

Florim Delijaj, specialist i allmänmedicin och Mats Henningsson, projektansvarig. Foto: Göran Strandsten
Florim Delijaj, specialist i allmänmedicin och Mats Henningsson, projektansvarig. Foto: Göran Strandsten

Nytt sätt att göra ST

Landstinget Sörmland gör nu en unik satsning på ST-läkare. Vårdcentralen Tunafors i Eskilstuna bedrivs sedan den första januari som en utbildningsvårdcentral, med fokus på utveckling, verksamhetsledning och forskning.

För färdiga specialister i allmänmedicin som är intresserade av handledning och utbildning finns nu chansen att arbeta på ett nytt och spännande sätt. Samtidigt har läkare som vill satsa på en karriär inom allmänmedicin möjlighet att få sin ST-utbildning på en vårdcentral som genomsyras av kunskapsutveckling. Tydliga fortbildningsplaner och karriärplanering är integrerade delar av verksamheten.
– Vår fokus är helt på att skapa en trygg och god utbildningsmiljö, där vi lyfter fram ledarskapsfrågor och kompetensutveckling. Vi hoppas att detta ska skapa långsiktiga förutsättningar för en högkvalitativ ST och en fortsatt karriär inom Landstinget Sörmland, säger projektansvarige Mats Henningsson.

Rekryterar nu
Nu pågår rekrytering av såväl färdiga specialister som ST-läkare. Landstinget Sörmland ser mycket positivt på forskning och det finns mycket goda möjligheter för såväl specialister som ST-läkare att ägna sig åt forskning vid sidan om det kliniska arbetet och utbildningsverksamheten.
– Vi vill att de som söker ska ha utbildningsandan i blodet och brinna för det pedagogiska arbetet. Det kommer att finnas mycket goda möjligheter att utvecklas, både som handledare eller ST-läkare, säger Florim Delijaj, specialist i allmänmedicin, som snart tillträder som ny verksamhetschef för Vårdcentralen Tunafors.
På sikt hoppas Mats och Florim att satsningen kan leda till att det skapas ett kluster för ST inom allmänmedicin på Vårdcentralen Tunafors.
– Vi ser framför oss hur projektet kan utvecklas till ett kunskapscentrum för utbildning och utveckling inom allmänmedicin. Här ska man kunna ta ansvar för att leda och driva olika projekt och påverka hur vi utformar framtidens primärvård.

Kontakt:
Projektledare Mats Henningsson:
mats.henningsson@dll.se, Tel: 070-629 04 62
Verksamhetschef Florim Delijaj:
florim.delijaj@dll.se, Tel: 070-309 23 76