Presentation

Psykiatrisk spetsforskning i Umeå

Publicerad 20 april 2016

Jesper Björnehall, ST-läkare på den psykiatriska kliniken vid universitetssjukhuset i Umeå. Foto: EdelPhoto
Jesper Björnehall, ST-läkare på den psykiatriska kliniken vid universitetssjukhuset i Umeå. Foto: EdelPhoto
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska enhet med över 400 medarbetare. Här får läkarna chansen att arbeta med bred och banbrytande forskning samtidigt som de ges gott om tid till att behandla hela människan.

Då Jesper Björnehall fick sin läkarlegitimation 2014 valde han först att inrikta sig på allmänmedicin, men intresset för psykiatri låg hela tiden i bakhuvudet och för ett år sedan valde han att förlägga sin ST till den psykiatriska kliniken vid universitetssjukhuset i Umeå.
– Jag trivdes väldigt bra inom allmänmedicinen. Det var varierande och spännande, men efter ett tag kände jag en viss stress över att inte kunna ägna så mycket tid åt patienterna som jag egentligen ville. Då jag alltid haft ett intresse för psykiatri blev det ett självklart val att söka sig hit.

Område under utveckling
Liksom inom allmänmedicin bjuder psykiatrin på en mycket stimulerande arbetssituation som omfattar många fascinerande diagnoser och tillstånd. Jesper påpekar att det dessutom är ett område under stark utveckling.
– Vi har massor kvar att upptäcka och förstå både vad gäller orsaker och behandlingsmetoder, något som landstinget här tar på allvar. Förutom att medarbetarna här erbjuds att gå på kurser i Sverige uppmuntras vi dessutom till att kompetensutveckla oss även på andra håll. Själv ska jag till Atlanta på en stor psykiaterkongress för att bredda mina kunskaper. Därutöver bedrivs spjutspetsforskning inom hjärnstimulering där vi samverkar med neurokirurgen för att bota svåra psykiatriska tillstånd, exempelvis tvångsbeteenden och tvångstankar. Det är väldigt engagerande.

Nära samarbete inom kliniken
För Jesper har den bästa aspekten med att arbeta vid universitetssjukhuset dock varit den öppna stämning och det nära samarbete som präglar kliniken. För tillfället pågår en satsning för att koppla ihop sluten- och öppenvården i större utsträckning och veckovis deltar medarbetarna i avstämningsträffar för att skapa en konkretare kommunikation mellan enheterna.
– Trots att kliniken är så stor är det nära mellan oss medarbetare och behöver jag stöd kan jag bara knacka på hos min handledare eller mina chefer tvärs över korridoren. Det ger en trygghet som lägger en stabil grund för min framtida utveckling och karriär, avslutar han.

Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 anställa. Kliniken kan erbjuda en trevlig och utvecklande arbetsplats med hög kompetens hos kollegor och medarbetare. Kliniken innefattar en stor allmänpsykiatrisk verksamhet med fyra vårdavdelningar, en rättspsykiatrisk verksamhet med öppenvård och en vårdavdelning samt ett flertal specialiserade öppenvårdsmottagningar och behandlingscentra.

Västerbottens läns landsting
901 89 Umeå
Kontakt: Margareta Åström
E-post: margareta.astrom@vll.se
Tel: 070-177 09 96
www.vll.se

www.vll.se