Presentation

Region Gävleborg utbildar ledare för framtidens sjukvård

Publicerad 20 april 2016

Anna Svensson, ST-läkare och läkarchef inom vuxenpsykiatrin. Foto: Yvonne Ekholm
Anna Svensson, ST-läkare och läkarchef inom vuxenpsykiatrin. Foto: Yvonne Ekholm
Region Gävleborg satsar stort på att utbilda morgon­dagens ledare och att skapa möjligheter för sina medarbetare att vidare­utvecklas och göra karriär. Ambitionsnivån är hög och det finns mycket goda möjligheter till att driva förbättringsarbete.

I Region Gävleborg satsar man på att erbjuda goda möjligheter till kompetensutveckling och att göra karriär. Relativt nyligen infördes exempelvis ett program som låter ST-läkare påbörja sin ledarskapsutbildning redan under ST-tiden, men det finns även alternativ för de som intresserar sig för ledarskapspositioner senare under sin karriär. Anna Svensson, ST-läkare inom vuxenpsykiatrin, rekommenderades till programmet Chefsbanken av sin före detta chef, något som har lett till att hon idag är läkarchef för vuxenpsykiatrin i Hälsingland.
– Gävleborg är mina hemtrakter, något som naturligtvis spelade roll för att jag valde att arbeta här, men det som fällde avgörandet var den professionella och stöttande stämning som mötte mig när jag inledde min ST-tjänst i Söderhamn. Som ny läkare kan man känna sig ganska sårbar och då behöver man ha ett bra stöd, vilket jag fick i allra högsta grad. Idag när jag sitter på en ledarskapsposition uppskattar jag framförallt den höga ambitionsnivån – det finns en genuin vilja på alla nivåer att ge våra invånare bästa möjliga vård, och det pågår hela tiden aktiviteter för att göra oss ännu bättre.

Lätt att trivas
Anna konstaterar att det är lätt att trivas i Region Gävleborg; organisationen försöker se helheten och lägger stort krut på att skapa en mer enhetlig psykiatrisk vård inom regionen. Många som arbetar i psykiatrin gör det på grund av ett genuint intresse, något som återspeglas i den engagerade personalgruppen.
– Vi har ett väldigt prestigelöst klimat med högt i tak, samtidigt som det är ambitiöst och kreativt. Det leder till en påtaglig utveckling och en stimulerande arbetssituation. Region Gävleborg erbjuder dessutom omfattande utvecklingsmöjligheter och utbildningar inom såväl klinik som forskning och ledarskap, oavsett var man befinner sig i sin karriär.

Utmärkta förutsättningar
Larisa Åbom, ST-läkare vid Din Hälsocentral, Ljusdal-Ramsö, är en de som går STL (ST-ledarskap). Hon sökte sig till Ljusdal efter att hon fått höra att hälsocentralen är hem åt otroligt duktiga och trevliga medarbetare och högkompetenta distriktsläkare.
– Jag är egentligen en storstadsmänniska, men det är oerhört fascinerande vilka duktiga kollegor jag har träffat här. När jag i slutet av min AT blev erbjuden en ST-tjänst var jag inledningsvis lite osäker på om jag egentligen ville bli distriktsläkare, så jag accepterade ett vikariat, men något år senare hade jag till slut bestämt mig. Arbetet här ger mig en mycket bred kunskapsbas; eftersom hälsocentralen omfattar i stort sett alla avdelningar och mottagningar som distriktsläkare kan vara aktiva på får jag möjligheten att se och lära mig hela spektrumet. Vi har planerad mottagning, dygnet runt jourmottagning, röntgen, närsjukvårdsavdelning, rehab och psykosocial enhet. Nyligen har vård på distans startat också.
Larisa tycker att Region Gävleborg och de lokala cheferna skapar utmärkta förutsättningar för att hon ska kunna utvecklas och hon lovordar den ledarskapsutbildning hon för närvarande genomgår.
– Det är ett fantastiskt bra program – jag kan kombinera mina studier med kliniskt arbete och utbildningen ligger på en precis lagom nivå. Att arbetsgivaren dessutom kultiverar sina ledare från de egna leden ger en garanti för att man leds av människor som förstår organisationen och har sitt hjärta här. På så vis tar man också tillvara den medicinska spetskompetens som läkarna för med sig så att den inte går förlorad.

Positivt med läkare som chefer
Hon betonar att sådan kompetens är en förutsättning för att på bästa sätt kunna bedriva modern och flexibel vård, då den tar avstamp i extensiv medicinsk erfarenhet och skapar förutsättningar för att kunna ta snabba och informerade beslut.
– Läkare har vanligtvis större vana vid att leda ett vårdteam och det kan även ta sig uttryck i deras ledarskap, men naturligtvis beror resultatet mycket på vilken slags person man är. Med det i tankarna tycker jag att det är väldigt positivt att Region Gävleborg har valt att satsa mer på läkare som chefer, avslutar hon.

Larisa Åbom, ST-läkare vid Din Hälsocentral, Ljusdal-Ramsö. Foto: Lars Lööv
Larisa Åbom, ST-läkare vid Din Hälsocentral, Ljusdal-Ramsö. Foto: Lars Lööv

Region Gävleborg
I Region Gävleborg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Bland ansvarsområdena finns folkhälsa och hälso- och sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur. Tillsammans skapar vi goda utsikter för ett livskraftigt Gävleborg!

Region Gävleborg
801 88 Gävle
Tel. vxl: 026-15 40 00
E-post: rg@regiongavleborg.se
www.regiongavleborg.se

www.regiongavleborg.se