Presentation

Region Jämtland Härjedalen satsar konsekvent på distriksläkare

Publicerad 20 april 2016

Susanne Karling, distriktsläkare på Kälarne Hälsocentral.
Susanne Karling, distriktsläkare på Kälarne Hälsocentral.
Arbetet som distriktsläkare i en glesbygdskommun passar Susanne Karling. En faktor som bidrar till att hon trivs med sitt arbete är Region Jämtland Härjedalens kontinuerliga satsning på fyra årliga fortbildningsträffar för regionens distriktsläkare. Träffarna i kombination med andra utbildningar bidrar till ständig utveckling.

– Jag har arbetat som distriktsläkare sen 1990 och har varit verksam i Kälarne sedan 2004, då jag och min sambo tillika kollega flyttade hit från västkusten. Sedan dess har vi varit med och byggt upp en välfungerande hälsocentral, säger Susanne Karling, distriktsläkare på Kälarne Hälsocentral i Jämtländska Bräcke kommun.

Verksamhetsutveckling på arbetstid
– Möjligheten att arbeta självständigt med ett stort antal återkommande patientkontakter och samtidigt få möta en omfattande bredd av patienter med olika diagnoser och besvär är mycket givande och utvecklande. Jag möter en variation och bredd av akuta och mindre akuta patienter, får mycket tacksamhet från patienterna och har dessutom förmånen att följa dem i många år, säger Susanne Karling.
– Vi satsar konsekvent och långsiktigt för att attrahera fler distriktsläkare till vår region. Vi erbjuder alla våra läkare kontinuerliga utvecklingsmöjligheter i form av generösa och individuellt utformade fortbildningssatsningar och goda möjligheter att delta i verksamhetsutvecklingsprojekt på ordinarie arbetstid, säger Anna Granevärn, primärvårdschef i Region Jämtland Härjedalen.

Utveckla innovativa lösningar
Region Jämtland Härjedalen investerar mycket i att utveckla innovativa e-hälsolösningar, bland annat teknik som möjliggör vård på distans. Distriktsläkare med intresse för teknik kan därför kombinera kliniskt arbete med att delta i projekt där framtidens e-hälsolösningar utvecklas. Distriktsläkarna i regionen har även i genomsnitt 25 utbildningsdagar per år som anpassas utifrån individen, bland annat regelbundna läkarträffar, nationella utbildningar och läkarstämmor.
– För oss är det viktig att varje yrkesgrupp utför arbetsuppgifter som överensstämmer med deras kompetensnivå. Vi avlastar därför våra läkare med exempelvis administrativa sysslor för att de i så hög utsträckning som möjligt ska kunna fokusera på läkaruppgifter. En nära samverkan med landstingets FoU-enhet ger goda möjligheter för läkare i primärvården att forska, säger Anna Granevärn.

Anna Granevärn, primärvårdschef i Region Jämtland Härjedalen. Foto: Marie Birkl
Anna Granevärn, primärvårdschef i Region Jämtland Härjedalen. Foto: Marie Birkl

Region Jämtland Härjedalen
Det finns möjlighet att bo i glesbygd med storslagen natur och fridfull ro eller i Östersund med brokig stadspuls och rikt kulturutbud. Uppdraget som distriktsläkare i Region Jämtland Härjedalen är brett och omväxlande.

För mer information:
Primärvårdschef Anna Granevärn, tel: 070-261 05 59
Verksamhetschef Ulla-Britt Barcheus Olofsson, tel: 070-378 47 17
Personalkonsult Ingrid Larsson, tel: 063-14 75 94
www.regionjh.se

www.regionjh.se