Presentation

Roche i bräschen för framtidens behandling

Publicerad 20 april 2016

roche_66A1461Roches fokus ligger helt på att utveckla nya, innovativa läkemedel och diagnostiska verktyg. Ett växande och allt viktigare fält är informatik.
Av alla läkemedelsföretag satsar Roche mest på forskning och utveckling. För att dess satsningar ska göras inom rätt områden och nå ut till patienterna finns en stark samverkan med sjukvården.

Det var den tydliga inriktningen på innovation som fick läkaren Lars Franksson att lämna sitt arbete som onkolog på Radiumhemmet i Stockholm för tio år sedan och bli en del av Roche. Idag arbetar han som värde- och innovationschef.
– Roche är en huvudspelare inom onkologi och flera andra områden och det är otroligt stimulerande att få vara en del av det. Här har jag tillsammans med mina kollegor och i samarbete med sjukvården chans att bidra till att ännu fler patienter får den hjälp de behöver.
Onkologi är ett av Roches största fokus- och innovationsområden. Andra fokusområden är infektionssjukdomar, immunologi, neurologi, ögonsjukdomar, hjärta-kärl och metabola sjukdomar. Läkemedelsutvecklingen på Roche är starkt kopplad till diagnostik. Roche har idag över 250 utvecklingsprojekt inom skräddarsydd behandling och arbetar för att mer än 2/3 av bolagets läkemedel ska ha ett diagnostiskt test.
– Utvecklingen går mer och mer mot skräddarsydd behandling. Roche har utvecklat läkemedel och diagnostik som har ändrat förutsättningarna helt för sjukdomar som för inte länge sedan hade väldigt dålig prognos, säger han och nämner som några exempel läkemedel mot aggressiv HER2-positiv bröstcancer, angiogeneshämmande läkemedel mot flera tumörformer samt nya målsökande läkemedel mot malignt melanom.

Nya utmaningar
Den glädjande utvecklingen, med skräddarsydda, målstyrda behandlingar och avancerad diagnostik leder till att allt fler människor kan botas eller leva med sjukdomar som tidigare garanterade en snabb död. Detta ställer vården inför nya utmaningar.
– Vi måste hitta hållbara lösningar för att organisera och finansiera sjukvården så att alla patienter får ta del av framstegen. Tyvärr ser vi olikheter mellan socialgrupper och regioner. Roche tar aktivt ansvar för att det utvecklas en effektiv nationell process kring utvärdering och introduktion av nya behandlingsmetoder i sjukvården, säger Lars Franksson.
För Roche är samarbetet med sjukvården och inte minst läkarprofessionen helt centralt. Både utvecklingen av nya, innovativa läkemedel, diagnostik och medicinsk informatik och implementation i klinisk rutinsjukvård fordrar nära samarbete. Det är med en ömsesidig dialog som de stora framtidsutmaningarna kan mötas.

Roche
Roche är ett av världens ledande forskningsfokuserade hälsoföretag inom läkemedel och diagnostik. Roche erbjuder medicin inom onkologi, virologi, inflammation, metabolism och CNS. Roche är även världsledande inom in vitro-diagnostik och vävnadsbaserad cancerdiagnostik och har ett brett utbud av produkter för diabeteskontroll. Under 2011 investerade Roche över
8 miljarder schweiziska franc i FoU.
www.roche.se
www.roche.com

http://www.roche.se