Städat rykte stärker läkemedelsbranschen

Publicerad 20 april 2016
Text: Rebecka Guzman, Foto: Catharina Fyrberg / AstraZeneca

Elisabeth Björk, diabetes­läkare på AstraZeneca.
Elisabeth Björk, diabetes­läkare på AstraZeneca.
Fyra av tio läkare kan tänka sig ett jobb i läkemedelssektorn. Numera ser läkarna allt mer läkemedelsbolagen som utvecklare av nya läkemedel, istället för rena marknadsförare, konstaterar diabetesläkaren Elisabeth Björk.

Efter 15 år som diabetesläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala fattade Elisabeth Björk ett rätt så drastiskt karriärbeslut – hon lämnade sjukvården för ett jobb i läkemedelsbranschen.
– Jag var väldigt nyfiken och ville utvecklas som person och lära mig något helt nytt. Under min tid som läkare i vården hade jag också samarbetat en del med läkemedelsindustrin. Jag hade fått ett väldigt gott intryck, men hade ändå aldrig trott att det skulle vara så pass roligt som det faktiskt är.
Läkemedelsbranschen som länge haft ett rykte om att ha starkt säljfokus har successivt fått ett mycket bättre anseende bland läkarna.
– Jag tror mycket handlar om att man inte längre ser de som jobbar i branschen som marknadsförare utan mer och mer som utvecklare av nya läkemedel, säger Elisabeth Björk.

Forskning har betydelse
Vad det är som gör att ett läkemedelsbolag har bättre rykte än ett annat är inte helt enkelt att förklara, men för att ge ett exempel lyfter Elisabeth Björk fram AstraZeneca där hon själv jobbar som globalt ansvarig för utveckling av läkemedel inom hjärta/kärl.
– Det är roligt att så många har ett positivt intryck av AstraZeneca. Att vi har forskningsverksamhet här i Sverige tror jag har stor betydelse.
4 av 10 läkare kan tänka sig att jobba inom läkemedelsindustrin. Hur ser du på den siffran?
– Det är roligt att se att så många är positiva, men samtidigt är jag inte överraskad. Att arbeta inom industrin är att fortsätta klinisk forskning fast på ett annat sätt och ofta i en global miljö vilket jag tror lockar många.
För en läkare som väljer att byta spår och gå in i läkemedelsbranschen är möjligheterna många, anser Elisabeth Björk. Det finns i huvudsak två delar: marknadsbolagen, som jobbar med de läkemedel som redan finns ute på marknaden, och så har vi den forskande delen av läkemedelsindustrin.
– Det finns oräkneliga karriärmöjligheter för läkare på företag såsom AstraZeneca. Du kan ansvara för en studie, en produkt eller en hel portfölj av läkemedel under utveckling. Du kan också arbeta närmare slutanvändarna på marknaden för att bättre förstå vilka kunskapsluckor som finns.
Om du väljer att göra karriär på ett marknadsbolag handlar det istället mycket om hur läkemedlet kan användas idag, informera läkare och annan sjukvårdspersonal samt även göra studier kring det.

Hjälper miljoner
Även om kontakten med patienterna tidigare var en stor del av jobbet är det inte så mycket hon saknar från sin tid som läkare i vården.
– Den främsta skillnaden för mig som läkare är att jag förut behandlade en i taget, nu kan jag istället hjälpa miljontals människor. Sedan är det så mycket annat som är roligt i mitt jobb nu. Det finns väldigt stor kompetens i branschen och du får jobba med personer med annan bakgrund – alltifrån statistiker och kemister till marknadsförare.

Är det någon särskild kompetens som efterfrågas?
– Som läkare ska du helst ha jobbat kliniskt åtminstone några år. Vilken specialitet du ska ha beror däremot helt på vilket läkemedelsbolag du söker dig till, vilka läkemedel de jobbar med och vilken roll det handlar om. Alla sorters läkare efterfrågas.

Vad skulle du säga till de läkare som funderar på läkemedelsbranschen?
– Man ångrar bara det man inte prövat. Är du nyfiken tycker jag absolut du ska prova. Gillar du det inte kan du alltid gå tillbaka. Det här är en möjlighet att kombinera kunskapen som du har som läkare med något helt nytt.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom läkemedelsindustrin?
lakemedel_graf_1
Vilka av följande läkemedelsbolag har du mest positivt intryck av?
lakemedel_graf_2

Framtidens Karriär – Läkare har genomfört en undersökning bland ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 18–21 mars 2016.