Presentation

Stort utrymme för förbättringsarbete hos Capio

Publicerad 20 april 2016

Distriktsläkaren Anna-Karin Lindblom Folkesson på Capio vårdcentral Sävja i Uppsala. Foto: Dan Pettersson
Distriktsläkaren Anna-Karin Lindblom Folkesson på Capio vårdcentral Sävja i Uppsala. Foto: Dan Pettersson
Capios verksamhet präglas på många sätt av raka beslutsvägar och stor frihet under ansvar, något som banar väg för ett ständigt pågående effektiviseringsarbete i det vardagliga arbetet. Nyttan är stor för både patienter och läkare, inte minst på grund av den tid som frigörs.

Distriktsläkaren Anna-Karin Lindblom Folkesson är allmänspecialist och medicinskt ansvarig läkare och verksamhetschef på Capio vårdcentral Sävja i Uppsala. Inom kort kommer hon att axla rollen som medicinskt ansvarig läkare för region Mitt. Hon sökte sig till Capio på grund av att hon hade tröttnat på de långa beslutsvägarna inom offentlig primärvård och för att hon ville få chans att arbeta mer fokuserat med förbättringsarbete inom vården.
– Jag började lyfta blicken mot hur man kan utveckla vården redan under min ST-tid i Uppsala och deltog i projekt i samarbete med sjukhuskliniker och primärvårdens utvecklingsavdelning. Det var intressant, men bitvis en smula tungrott, så när jag var klar hörde jag av mig till Sävja vårdcentral (då Carema) och fick snabbt rollen som medicinskt ansvarig läkare. Åren som följde var späckade med utvecklingsmöjligheter.

Förändrar hela Capios verksamhet
Lindblom Folkesson konstaterar att det ofta är svårt att själv notera personlig utveckling, men säger att hon känner hur hon växer i sin roll varje dag.
– Man kommer aldrig att vara en fullfjädrad chef och läkare – det är en ständig, pågående process. Capio erbjuder stora utvecklingsmöjligheter för de läkare som är intresserade. Förutom ett managementprogram som inkluderar en internutbildning i företagskulturen erbjuder de även en omfattande ledarskapsutbildning.
På Capio har hon varit sedan 2011 och hon märkte genast stor skillnad på hur beslutsprocessen gick till. Så länge enheten levererar finns det en betydlig frihet vad gäller hur man vill lägga upp verksamheten. På VC Sävja satsas det exempelvis avsevärda resurser på psykisk ohälsa och hur primärvården kan anamma ett eget angreppssätt för denna stora patientgrupp.
– Det är viktigt att vi ser hur vi kan hjälpa utifrån primärvårdens förutsättningar. Vi har fått stort gehör för denna satsning och är i full gång med att sprida våra metoder inom hela Capio. Något som började som en lokal satsning med en handfull entusiaster kommer nu att prägla hela Capios verksamhet. Det är ett gott exempel på hur en privat verksamhet kan fungera på ett mer dynamiskt och smidigt sätt.

Malin Mårin, ST-läkare på Capio vårdcentral Orust. Foto: Johan Johansson
Malin Mårin, ST-läkare på Capio vårdcentral Orust. Foto: Johan Johansson

Stort gehör för idéer
På Capio vårdcentral Orust arbetar ST-läkaren Malin Mårin, blivande specialist i allmänmedicin. Liksom Lindblom Folkesson har hon ett stort engagemang i förbättringsarbete, något som har genomsyrat hennes engagemang i olika frågor ända sedan gymnasietiden.
– Jag tenderar att hamna i positioner där jag kan ändra på saker. Jag började på läkarutbildningen nästan direkt efter gymnasiet och har ända sedan dess aktivt tagit beslut som har utmanat och utvecklat mig. Inledningsvis tänkte jag bli kirurg, men jag trivdes så bra på vårdcentralen att jag blev kvar här.
Mårins driv var en av de största anledningarna till att valet föll på allmänmedicin. Specialiseringen är fylld av variation, både vad gäller medicinska områden och vad gäller patienter, men framförallt vad gäller möjligheterna att förbättra.
– Orust tillhörde inledningsvis Carema och under den tiden kände jag att det var svårare att få gehör för mina idéer, men så fort Capio tog över blev det annat ljud i skällan. Jag fick genomgå ledarskapskurser och fick kontakt med kollegor från andra vårdcentraler. Jag insåg att jag inte var ensam i mitt engagemang, att det finns system för förbättring. Det gav mig incitament att fördjupa mig ytterligare, och ledde till att jag tog ett black belt-certifikat i Lean six sigma.

Tydliga resultat i vardagen
Ansträngningarna har gett tydliga resultat i Mårins arbetssituation; bland annat deltidsstuderade hon på Chalmers och gjorde då ett arbete kring antibiotikaförskrivning som resulterade i en kraftig minskning av utskriven antibiotika som håller i sig än idag. Ett annat projekt ersatte drop-in-mottagningen på vårdcentralen med akuttider fördelade över dagen, något som frigjorde rejält med tid för personalen. Det tydligaste minnet hon bär med sig från arbetet är dock nyfikenheten och stödet från kollegorna.
– Attityden till mitt arbete har alltid varit oerhört positivt och jag tror att det är viktigt för att åstadkomma varaktiga förändringar. Gör man kvalitetsarbete på rätt sätt kräver det väldigt lite och frigör till och med tid. Vi kan inte bli bättre på allt samtidigt, men vi kan alltid bli bättre idag än vi var igår, avslutar hon.

Capio Närsjukvård
Capio-koncernen är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag. I Sverige finns Capios vårdenheter i stora delar av landet, från Umeå i norr till Malmö i söder. Verksamheterna finns på flera nivåer i vårdkedjan från akutsjukhus, närsjukhus och specialistkliniker till vårdcentraler och specialistmottagningar i primärvården.

Capio Närsjukvård AB
HR-chef
Cecilia Friis
Tel: 0733-842 740
E-post: cecilia.friis@capio.se
www.capio.se
www.capio.se