Resursläkare tillför nya perspektiv

Publicerad 20 april 2016
Text: Annika Wihlborg
Ann-Sofie Jansson, verksamhetschef på Tybble vårdcentral i Örebro.
Ann-Sofie Jansson, verksamhetschef på Tybble vårdcentral i Örebro.

– Resursläkare är ett viktigt komplement till den ordinarie bemanningen i samband med semester, sjukfrånvaro och arbetstoppar, säger Ann-Sofie Jansson, verksamhetschef på Tybble vårdcentral i Örebro.

Ibland kan de även behövas för att säkra kompetensbehovet under längre perioder. Ann-Sofie menar att resursläkare kan bidra till att utveckla verksamheten genom att tillföra nya perspektiv och erfarenheter från andra arbetsplatser.
– Även om förväntningarna på resursläkaren ofta är högt ställa är det också viktigt att de får ett bra mottagande och känner sig inkluderade i organisationen från första stund. De kan även bidra till dynamiken på arbetsplatsen.

Regelbundna uppföljningar
Hennes råd till andra vårdgivare som anlitar bemanningsföretag är att säkerställa att resursläkarens erfarenhet och kompetens är ordentligt genomlyst. Andra tips är att rapportera till bemanningsföretaget och eventuellt anmäla till IVO om läkaren inte visar sig uppfylla era kompetenskrav samt att ha regelbundna uppföljningar med bemanningsföretaget för att säkerställa att de följer sitt åtagande och bibehåller en hög kvalitet på sina läkare.
– En bra resursläkares viktigaste egenskaper är en gedigen medicinsk kompetens och erfarenhet samt att de är trygga i sin läkarroll. Det är också viktigt att läkaren är lyhörd, tar seden dit de kommer och är vana vid att snabbt anpassa sig till den arbetsplatskultur som råder. Om läkarna även har vana av de vanligaste datasystemen som används i vården är det en fördel, säger Ann-Sofie Jansson.
Genom att välja ett auktoriserat bemanningsbolag kan man vara säker på att resursläkaren har kollektivavtalsenlig lön.