Presentation

Vi gör skillnad för miljoner människor med diabetes

Publicerad 20 april 2016

Thue Johansen, läkare och direktör, Novo Nordisk. Foto: Per Fledelius
Thue Johansen, läkare och direktör, Novo Nordisk. Foto: Per Fledelius
– Som läkare inom läkemedelsindustrin ger du visserligen avkall på den direkta patientkontakten, men vi behandlar inte en patient utan miljoner människor med diabetes. Vårt arbete gör skillnad för oerhört många människor, säger Thue Johansen, läkare och direktör på Novo Nordisk.

Det danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk kan se tillbaka på mer än 90 år av framgångsrik forskning och innovation. Verksamheten är forskningsintensiv och i varje led finns läkare med och driver utvecklingen framåt.
Att arbeta inom Novo Nordisk och den forskande industrin innebär att du är delaktig i hela utvecklingsprocessen. Du är en del av den forsknings- och utvecklingsbas som gör att patienter idag faktiskt har en behandling som gör att de överlever diabetes och andra sjukdomar.

Olika vägar
Novo Nordisk har både unga läkare som roterar mellan olika enheter men också medarbetare som arbetat i över 30 år med en och samma molekyl.
Thue Johansen, läkare och numera direktör på Novo Nordisk har varit med om just den resan. I hans fall blev det tio år med samma molekyl.
– Som nyanställd på Novo Nordisk var jag med och startade ett utvecklingsprojekt. Vi startade ett helt nytt forskningsprogram. Ofta stöter man på olika hinder längs forskningens olika stadier, men i det här fallet ledde forskningen hela tiden vidare till ett nytt steg. Det är helt unikt att få följa samma molekyl från laboratoriebänk till godkänt läkemedel. I mitt fall blev den drömmen verklighet.

Gör skillnad
För Thue Johansen är hans erfarenheter också en bekräftelse på att man som läkare inom läkemedelsindustrin verkligen kan göra skillnad.
– Du får visserligen ge avkall på den direkta patientkontakten, men vi behandlar inte en patient utan miljoner människor med diabetes. Jag om någon vet att det stämmer och påminns varje gång jag går förbi ett apotek. Känslan av att det därinne finns ett läkemedel som jag varit med om att ta fram är förstås oerhört motiverande.
För läkare finns det i stort sett tre olika karriärvägar på Novo Nordisks huvudkontor: arbete med säkerhetsrapportering till myndigheterna, forskning och utveckling eller arbete med vetenskaplig kommunikation i medical affairs. Oavsett område och arbetsuppgifter sker arbetet i team och går på tvärs genom hela organisationen.
– En av Novo Nordisks styrkor är att vi samarbetar tvärprofessionellt i alla projekt. Kunskapsutbytet är stort och ju längre du är i verksamheten desto mer kunskap får du. Karriärvägarna för läkare är många och jag vet av egen erfarenhet att arbetet bara blir roligare med åren, avslutar Thue Johansen.

Novo Nordisk
Novo Nordisk är ett globalt läkemedelsföretag med mer än 90 år av innovation och ledande positioner inom:
• Diabetes
• Hemofili – Blödningsrubbningar
• Tillväxthormon
• Kvinnohälsa

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
2880 Bagsværd
Danmark
Tel: +45 4444 8888
www.novonordisk.com

www.novonordisk.com