Presentation

”Vi hjälper människor att leva”

Publicerad 20 april 2016

Specialistläkare Georgios Afeidis och ST-läkare Olle Hagberg känner att de gör en viktig insats och att de möter en varierande patientgrupp. Foto: Patrik Bergenstav
Specialistläkare Georgios Afeidis och ST-läkare Olle Hagberg känner att de gör en viktig insats och att de möter en varierande patientgrupp. Foto: Patrik Bergenstav
Beroendevården på Sahlgrenska universitetssjukhus bjuder på en rik variation av möten och utmaningar. Till skillnad mot många andra avgränsade vårdprofessioner får personalen här en helhetssyn på patienterna, där alla deras sidor spelar roll.

För bara ett drygt år sedan kom Georgios Afeidis till Sverige från Grekland och idag jobbar han som specialistläkare på Beroendekliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Georgios gick sin utbildning med inriktning mot allmänpsykiatri i Thessaloniki på Greklands nordöstra kust.
– Beroendevården är spännande eftersom nästan alla olika typer av psykiatriska diagnoser finns här, det är en stor variation av patienter. Vi måste också tänka mycket på de somatiska besvär som kan finnas hos dem. Inom psykiatrin är det vanligt att man håller isär det, men inte hos oss. Vi har en holistisk syn, säger han.
Olle Hagberg är ST-läkare och på god väg att bli specialist. Han tycker om att få lära känna sina patienter genom längre vårdkontakter.
– Under grundutbildningen vikarierade jag som underläkare på substitutionsmottagningen och när jag gjorde min AT-tjänst såg jag hur illa våra patientgrupper far även i den vanliga vården. De blir ständigt nedprioriterade och jag kände för egen del att jag ville göra något för dem, säger han.

Mycket moral och politik
Det finns många människor som i varierande grad har ett problematiskt förhållande till alkohol och droger. De som Georgios och Olle träffar på sin avdelning är de allra sjukaste. Beroendevården sker i nära samarbete med kommunens socialtjänst som har det yttersta ansvaret. Sjukvården bistår med diagnostik och medicinska insatser.
– Just nu befinner vi oss i en relativt biologisk tidsålder där vi ser på beroende just som sjukdomar och det har sannolikt varit positivt för patienterna. Det blir mindre stigmatiserande. Vi försöker dock ha ett brett bio-psyko-socialt förhållningssätt till våra patienter eftersom allt samverkar, säger Olle Hagberg.
I Sverige är det ofta moral och politik som styr beroendevården vilket gör att många människor far illa. Georgios Afeidis tycker att fokus snarare borde ligga på att reducera skador än på förbud.
– Att förbjuda är sällan effektivt, vi behöver snarare utbilda människor och samhällen så de gör bättre val. Vi behöver bygga upp dem på ett annat sätt, säger han.
Olle Hagberg håller med.
– Jag tycker att vård av sjuka människor ska basera sig på forskning. Beroende är till sin natur en kronisk sjukdom. Vi får räkna med återfall. Om någon har astma så gör vi vad vi kan för att hjälpa dem även om vi vet att de får återfall. Jag tror att vi som arbetar i det här måste ha ett annat förhållningssätt, det går inte att moralisera. Som läkare blir jag glad om någon har en längre drogfri period eller åtminstone ett reducerat intag. Målsättningen måste sättas på en mer rimlig nivå.

En stimulerande arbetsplats
Beroendekliniken i Göteborg har 73 vårdplatser (inkl. dagvård) fördelat på 7 vårdavdelningar och 14 öppenvårdsenheter. Kliniken tar varje år emot 5-6 000 patienter. Här jobbar 38 läkare och drygt 200 andra anställda inom 10 olika professioner. Behovet är så stort att det alltid är fullt. Många psykos- eller bipolära diagnoser har en samsjuklighet med beroende, andra fall kan vara utlösta av ett intensivt missbruk.
– Det är en fartfylld verksamhet, det händer alltid något. Patienterna kan ha bristande konsekvensanalys och svårt med impulskontroll, men det gör att dagarna ser helt olika ut för oss. Det blir aldrig tråkigt, säger Olle Hagberg och fortsätter:
– Jag tycker att det finns ett ökat intresse för patientgruppen, det händer mycket inom beroendeforskningen och psykiatrin har ett uppsving. Många duktiga doktorer väljer psykiatrin idag och då tycker vi att man ska välja beroendevården eftersom man får möta allt där. Som doktor kan man komma till sin fulla rätt genom att hjälpa de här människorna som verkligen är i störst behov.
Är man intresserad av forskning så finns det många bra forskningsgrupper i Göteborg och tycker man att det är spännande att handleda eller undervisa nyutbildade läkare så finns möjligheter till det. Sahlgrenska universitetssjukhuset ska även starta utbildningsinsatser för att bli en lärande organisation där alla känner att de ständigt utvecklas.
–Vi har duktig personal, duktiga sköterskor och läkare. Även om det är svårt sjuka patienter så tycker vi att man kan ha fina möten och roligt på jobbet, säger Georgios Afeidis.

Beroendekliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Beroendekliniken erbjuder utredning och behandling vid komplicerat missbruk/beroende av alkohol, tillvänjande läkemedel och narkotika. Verksamheten vänder sig också till personer med psykiatrisk problematik i kombination med ovanstående. Anhöriga/närstående kan erhålla rådgivning och stöd. Beroendekliniken har slutenvård på Östra sjukhuset samt Nordhemskliniken. Den öppna vården är geografiskt spridd med ansvar för olika upptagningsområden. Dessutom finns specialistmottagningar för kvinnor, ungdomar, socialt välfungerande personer med missbruk/beroende samt heroinberoende och psykisk sjukdom.
www.sahlgrenska.se

www.sahlgrenska.se