Intresset för Framtidens Specialist­läkare är större än någonsin

Publicerad 1 september 2016
Text: Annika Wihlborg

Ola Björgell, regionöverläkare i Region Skåne samt ansvarig för Framtidens Specialistläkare.
Ola Björgell, regionöverläkare i Region Skåne samt ansvarig för Framtidens Specialistläkare.
Den 7-9 september är det dags för Framtidens Specialistläkare i Malmö Arena. Kongressen, som arrangeras vartannat år, är Sveriges största kongress med ST i fokus. Kongressen riktar sig till befintliga och blivande ST-läkare, studierektorer, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän.

Några av årets nyheter är ett fördjupat samarbete med Svenska Läkaresällskapet samt ett utökat seminarieprogram.
– Genom att samla en stor del av landets yngre läkare men också specialister, handledare, studierektorer, chefer och beslutsfattare blir FSL en nationell arena för diskussion och erfarenhetsutbyte. Vi har alla ett behov av multidisciplinära möten där gemensamma ämnen kan belysas. Här finns fullt av både möjligheter och utmaningar. Unga möter äldre kollegor och ledare, där goda värderingar och förebilder synliggörs och sprids mellan generationerna, säger Ola Björgell, regionöverläkare i Region Skåne samt ansvarig för Framtidens Specialistläkare.
Under de tre kongressdagarna ges möjlighet att diskutera ST-frågor, handledning, utbildning och aktuella ämnen för framtidens sjukvård. Årets program på Framtidens Specialistläkare är större än någonsin tidigare, med parallella seminarier, kurser och workshops i tolv salar.
– Extra glädjande är att samarbetet med Svenska Läkaresällskapet fördjupas i år. Samarbetet tillför viktiga programbidrag inom etik, global hälsa och medicinsk vetenskap till alla deltagare. Intresset för kongressen är större än någonsin, säger Ola Björgell.