Behovet av arbetsmedicinare är stort i framtiden

Publicerad 26 oktober 2016
Text: Annika Wihlborg, Foto: Camilla Lindqvist

Peter Munck af Rosenschöld, vd på Sveriges Företagshälsor.
Peter Munck af Rosenschöld, vd på Sveriges Företagshälsor.
Trots att behovet av företagsläkare är stort saknas det i dagsläget en allmänfinansierad utbildning för företagsläkare med tilläggspecialitet i arbetsmedicin. Det har i sin tur gjort att antalet läkare som väljer den här specialistinriktningen har minskat. Att arbeta som företagsläkare är ett omväxlande arbete som på många sätt skiljer sig från den traditionella läkarrollen.

– Företagsläkare har delvis ett annat perspektiv än andra läkare. De arbetar mycket nära andra professioner, exempelvis psykologer och fysioterapeuter och arbetar med att förebygga och minska ohälsa på individ-, grupp- och organisationsnivå, säger Peter Munck af Rosenschöld, vd på branschorganisationen Sveriges Företagshälsor.
Företagshälsovård är ett expansivt område som hamnat allt mer i fokus på senare år. Peter Munck af Rosenschöld rekommenderar läkare som är intresserade av hur människor presterar och vilka faktorer som gör att de mår bra, på och utanför jobbet, att överväga att bli företagsläkare. Som företagsläkare har du möjlighet att lägga mycket resurser på att arbeta preventivt med människors hälsa och samtidigt planera och genomföra insatser som gör att sjukskrivna så snabbt som möjligt kommer tillbaka till arbetet.

Saknar offentlig finansiering
När Arbetslivsinstitutet, som tidigare ansvarat för den nio veckor långa företagsläkarutbildningen, lades ner 2007, tillsatte regeringen en delegation som upphandlade utbildningen fram till 2013, därefter fanns det enbart en 5-årig grundspecialitet i arbets- och miljömedicin för de som ville arbeta som företagsläkare. 2015 blev tilläggspecialiteten arbetsmedicin klar men utan varken huvudman eller offentlig finansiering. Det innebär att just arbetsmedicin är en av få specialistinriktningar för läkare som i dagsläget saknar en offentlig finansieringskälla. Det har bidragit till att allt färre läkare väljer att genomgå specialistutbildningen för att kunna arbeta som företagsläkare.

150 behöver utbildas per år
– Regeringen har dock avsatt medel till AM-projektet, en satsning som gör att maximalt fjorton arbetsmedicinare per år utbildas. Initiativet är förstås ett steg i rätt riktning, men med tanke på att det här är en läkarkår med en medelålder på 63 år så räknar vi med att drygt 150 nya arbetsmedicinare som ska arbeta som företagsläkare behöver utbildas per år för att tillgodose framtidens behov. Det kräver i sin tur en offentligt finansierad utbildning, säger Peter Munck av Rosenschöld.