Det här vill läkare jobba med inom läkemedelsindustrin

Publicerad 26 oktober 2016
Text: Sofie Nylén

42 procent av läkarna skulle kunna tänka sig att arbeta inom läkemedelsindustrin. De som svarade ”ja” på frågan om att arbeta i läkemedelsindustrin fick sedan precisera vad de skulle vilja arbeta med i läkemedelsindustrin.

Det mest förekommande svaret var forskning. En del svar var väldigt precisa, medan många nöjde sig med att just bara uppge forskning som intresseområde. De andra efterfrågade områdena var läkemedelsutveckling, radiologi, ultraljud, röntgen, hörapparatsutveckling och utveckling av nya diagnostiska metoder. Många nämnde också kliniska prövningar. Dessutom fanns ett stort intresse för marknadsföring, kundkontakt, medial marketing och kommunikation. Rådgivning, patientkurser och patientinformation förekom också.

De 5 mest efterfrågade områdena i läkemedelsindustrin
• Forskning
• Läkemedelsutveckling
• Kliniska prövningar
• Marknadsföring
• Rådgivning
Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom läkemedelsindustrin?
lakemedel2_graf
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare 23–26 september 2016.