Presentation

”Gör skillnad inom Hallands psykiatri”

Publicerad 26 oktober 2016

Lotta Jarl, överläkare i psykiatri på öppenvårdsmottagningen i Kungsbacka. Foto: Jeanette Utell
Lotta Jarl, överläkare i psykiatri på öppenvårdsmottagningen i Kungsbacka. Foto: Jeanette Utell
Starkt kollegialt stöd, omfattande nätverk och förutsättningar att snabbt skaffa sig bred erfarenhet av psykiatriskt arbete. För den som är intresserad av att göra ST inom psykiatri erbjuder Region Halland många möjligheter.

– Psykiatri är ett otroligt spännande område och att göra sin ST-tjänst här i Region Halland har många fördelar. Här utvecklas man väldigt snabbt och får tidigt mycket eget ansvar, samtidigt som man har erfarna kolleger att luta sig mot, säger Lotta Jarl, överläkare i psykiatri på öppenvårdsmottagningen i Kungsbacka och tidigare studierektor för AT-läkare i psykiatri i Norra Halland och AT-chef i Varberg.
Lotta kom till Region Halland för att göra sin AT och hade egentligen inte från början tänkt utbilda sig till psykiater. När hon tjänstgjorde inom psykiatrin trivdes hon väldigt bra, både med patientarbetet och med kollegerna och beslutet var enkelt. Hon blev färdig specialist 2010.
– Jag var öppen för många olika specialiteter, men blev fascinerad av psykiatri, där man arbetar med ett brett spektrum och såväl somatisk som psykosocial problematik är viktiga delar. Det lever kvar många myter om psykiatriska behandlingsmetoder, och det är viktigt att förmedla att modern psykiatri är en evidensbaserad specialitet där vården kan göra stor skillnad för enskilda patienter och det är oerhört glädjande, framhåller hon.

Hög rankning
Region Halland är populärt bland AT-läkare och psykiatriplaceringen får höga poäng i den senaste AT-rankningen. Inte minst det kollegiala stödet är högt rankat. Lotta pekar på att Region Halland, genom sin begränsade storlek, underlättar för nya AT- och ST-läkare att knyta starka nätverk med kolleger och andra medarbetare, som de sedan har nytta och glädje av genom hela karriären.
– För mig var detta stöd och nära samarbete helt avgörande när jag valde psykiatrin. Det gäller inte bara med arbetskamrater utan även med vårdgrannar och andra. Det är otroligt värdefullt att ha korta kontaktvägar och att känna sina kolleger, säger hon.
Hon tycker att hon ser ett ökande intresse för psykiatri bland unga läkare och hon tycker att det är en glädjande utveckling. Lotta, som ursprungligen kommer från Göteborstrakten, lyfter fram att fördelarna med att välja Region Halland för AT och ST inte bara är rent professionella.
– Här finns en fantastisk och lättillgänglig natur och möjlighet till ett rikt kulturliv. Det är väldigt lätt att trivas i Region Halland, både på jobbet och fritiden.

Region Halland
Halland har en stor inflyttning och är en av landets mest populära regioner att bo och arbeta i. Region Halland är en av de viktigaste arbetsgivarna och erbjuder en rad spännande karriärmöjligheter för AT- och ST-läkare. Som ST-läkare inom psykiatri har man sin grundplacering i Halmstad eller Varberg. Korta beslutsvägar, starka kollegiala nätverk och lyhördhet hos chefer och ledning präglar organisationen. Välkommen att höra av dig med frågor!
www.regionhalland.se

www.regionhalland.se