Kärleksbudskap och vildhjärnor på Framtidens Specialistläkare

Publicerad 26 oktober 2016
Text: Anette Bodinger

Ola Björgell, regionöverläkare i Region Skåne samt grundare och president för kongressen Framtidens Specialistläkare tillsammans med Lottie Knutson, styrelseproffs med mångårig erfarenhet som informationsansvarig på stora företag.
Ola Björgell, regionöverläkare i Region Skåne samt grundare och president för kongressen Framtidens Specialistläkare tillsammans med Lottie Knutson, styrelseproffs med mångårig erfarenhet som informationsansvarig på stora företag.
– I år kompletterades kongressens vetenskapliga teman med ledord som omvårdnad, bemötande och kärlek. Grundtanken är att alla ska känna sig välkomna i hälso- och sjukvården, säger Ola Björgell, grundare och president för kongressen Framtidens Specialistläkare.

Framtidens Specialistläkare 2016 i Malmö inleddes av Lottie Knutson och avslutades med Björn Ranelid. Mellan dessa föreläsningar var det ganska exakt tre dygn och mer än hundra olika programpunkter.
– Den röda tråden har varit diskussioner om välkomnande i olika dimensioner. Det handlar i botten om att alla ska känna sig absolut välkomna i hälso- och sjukvården. Då pratar jag om såväl medarbetare som patienter och samhället i övrigt där vi tydligt ska visa omtanke och respekt för samtliga vi möter, säger Ola Björgell, regionöverläkare i Region Skåne.
Att tala om mjuka faktorer som kärlek och omvårdnad under läkarkongresser har inte alltid varit en självklarhet.
– I den nya ST-utbildningen är kurser i etik, mångfald och jämlikhet obligatoriska. Det har alltså även från myndighetshåll noterats att läkarkåren behöver lära mer om detta. För oss blir lagkraven en utmärkt språngbräda för att kunna nå ut med saker som egentligen är självklara.
Bland föreläsarna återfanns författaren och läkaren PC Jersild som framhöll att medicinsk etik aktualiserar nästan alla filosofiska klassiska frågor, som t ex vem som ska bestämma om vården i livets slutskede och om dödshjälp ska legaliseras eller inte.
– Jersilds föreläsning var ett mycket uppskattat inslag som även ingick i ett kursblock med fokus på diskrimineringslagen, medicinsk-etiska principer och etiska problem, berättar Ola Björgell.

Bra med vildhjärnor
Lottie Knutson, styrelseproffs med mångårig erfarenhet som informationsansvarig på stora företag, talade i sin föreläsning om vikten av kristräning. Medarbetare inom sjukvården är visserligen vana vid att hantera andra människors kriser, men när det oväntade inträffar, det är då krishanteringen ställs på sin spets.
– En kris innebär att den normala ordningen i ett system rubbas, och det krävs träning för att klara av den osäkerhet som skapas. Ett samhälle i förändring ställer nya krav på både ledarskap och medarbetare. Att kristräna är därför en viktig del i att möta den verklighet vi lever i.
En annan essentiell del av ledarskap är enligt Lottie Knutson att anställa medarbetare som vågar tänka olika.
– Jag tror det är viktigt att ha vildhjärnor i en verksamhet. Idag präglas många organisationer av likformighet, medarbetare är rädda för att inte passa in och anstränger sig för att säga rätt saker. Till slut blir det så stort fokus på att inte göra fel att det går ut över produktiviteten. Det gör att företagen förlorar konkurrenskraft och blir sämre rustade för förändring. Kvotering kan vara en nyckel till att bryta mönster som står i vägen för utveckling, fast inte nödvändigtvis med fokus på kön och etnicitet, en vildhjärna sitter längre in än så.

Renässans
Frågan är då om inte Ola Björgell, som vågar föra upp temat kärlek på en kongress för specialistläkare, kan passa in under begreppet ”vildhjärna”?
– Det får andra bedöma, men jag tar gärna på mig den titeln. Det är kul att få vara del av en organisation där det är tillåtet att gå utanför ramen utan att bli halshuggen.
Han säger att det i praktiken handlar om att ge humanismen en renässans inom vården.
– Hälso- och sjukvården har befunnit sig i ekonomiseringens tidevarv ett bra tag, nu är det alldeles tydligt att det finns en medvind för humanism och medmänsklighet. Jag är verkligen glad över att vi kan åskådliggöra detta och driva det framåt på Sveriges största kongress för ST-läkare och specialistläkare.