Kontinuerlig kompetensutveckling till samtliga läkare

Publicerad 26 oktober 2016
Text: Annika Wihlborg

Karin Båtelson, förste vice ordförande i Läkarförbundet. Foto: Rickard L. Eriksson
Karin Båtelson, förste vice ordförande i Läkarförbundet. Foto: Rickard L. Eriksson
40 procent av läkarna anser att de inte får den fortbildning de anser sig behöva i sitt yrke som läkare. Bristande fortbildning påverkar vårdkvaliteteten och vårdens utvecklingsmöjligheter.

Jag tror att det i själva verket är fler än 40 procent av specialistläkarna som inte får den fortbildning de behöver. Läkarförbundets egna undersökningar visar det. En pressad ekonomisk situation och höga krav på sjukvårdsproduktion i många landsting minskar ofta läkares tillgång till fortbildning. Hur mycket fortbildning som erbjuds varierar mellan arbetsgivare, vilket i sin tur går ut över vårdkvaliteten och vårdens utvecklingsmöjligheter. Alla läkare måste kontinuerligt fortbildas. Det är både läkarens och arbetsgivarens ansvar, säger Karin Båtelson, förste vice ordförande i Läkarförbundet.

Individuell fortbildningsplan
Hon anser att Socialstyrelsen bör formulera en föreskrift som, förutom intern utbildning några timmar i veckan, ger samtliga läkare tillgång till minst motsvarande tio dagars extern kompetensutveckling per år. En individuell fortbildningsplan för varje läkare och en skyddad fortbildningsbudget för läkare behövs också.
– Kontinuerlig kompetensutveckling är mycket viktigt för alla läkare. Sjukvården förändras snabbt och läkare behöver hålla sig uppdaterade för att både behandla patienter på rätt sätt och utveckla vården. Om inte alla får tillräcklig medicinsk fortbildning blir vården mer ojämlik, säger Karin Båtelson.