Presentation

Medinets användarvänliga system skapar arbetsro på landets kliniker

Publicerad 26 oktober 2016

Tuomo Caprali, vd för Medinet och Jim Nilsson, systemarkitekt.
Tuomo Caprali, vd för Medinet och Jim Nilsson, systemarkitekt.
– Andra försöker anpassa kunderna efter sina system, vi anpassar i stället systemen. Det säger Jim Nilsson på Medinet, vars användarvänliga schemasystem förvandlat administrativt kaos till ordning på kliniker över hela landet.

Jim Nilsson är filosofie doktor i datorarkitektur och Medinets systemarkitekt. Under sin doktorandtid kom han i kontakt med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och fick inblick i deras sätt att hantera scheman. På den tiden gjordes de fortfarande på papper och han säger diplomatiskt att det tidvis var ganska kaosartat.
– Jag fick en god probleminsikt och insåg att det som behövdes var ett användarvänligt system som skulle spara, inte stjäla, tid från läkarna. Den utgångspunkten har gått som en röd tråd genom hela verksamheten.
Jim Nilsson började omsätta sina tankar till programmeringsspråk i en liten källarlokal på Guldheden i Göteborg. För tio år sedan kom Tuomo Caprali, numera företagets vd, med i bilden. Resten är vad man brukar kalla för historia.
– Vi har gjort en fantastisk resa på de här tio åren, framgångsfaktorn har varit att vi utvecklat tillsammans med, inte över huvudet på användarna, säger Tuomo Caprali.
Jim Nilsson nickar instämmande.
– Hela vår verksamhet bygger på lyhördhet och på filosofin att vara nära kunden på allvar. Medinet är ett tjänsteföretag som förstår läkarnas scheman och deras vardag med stressiga bakjourer som kräver snabba beslut. Då kan du inte ha ett it-system som tar kraft från dig – det ska ge dig kraft.

Störst i landet
Resultatet talar för sig själv. På de gångna tio åren har Medinet blivit störst i Sverige inom sin nisch. Deras schemasystem används idag av upp­emot 25 000 användare på kliniker i 19 av landets 21 landsting. I systemet erbjuds förutom schemaläggning även tjänster som Utbildningsportal för ST- och AT-läkare samt integrering med PA-system.
På utsidan är samtliga tjänster klädda med support i form av mobila tjänster.
– Den utvecklingen går enormt snabbt och vi har sannolikt bara sett början av vad som komma skall, säger Tuomo Caprali.
I Medinets framtidsvision finns planer på att växa och se hur systemet kan fungera i andra länder.
– Vi har också tagit steg för att kunna erbjuda schemaläggningstjänsten även till sjuksköterskor. Siktet är inställt på att få samma genomslag som inom läkaryrket. En logisk utveckling är att vi med tiden även kommer att erbjuda Medinets tjänster till andra yrkesgrupper, fastslår Tuomo Caprali.

Medical Networks Scandinavia
Medinet Schemasystem hanterar samtliga schematyper enkelt och överskådligt. Systemet skräddarsys efter varje kliniks önskemål och förutsättningar. Medinet erbjuder även Medinet Integrering och Medinet Utbildningsportal, en webbportal för ST-läkare för uppföljning av utbildningen.

Medical Networks Scandinavia AB
Kungsbron 1
111 22 Stockholm
Tel: 08-24 42 20
www.medinet.se

www.medinet.se