Rättsmedicin – stimulerande, samhällsviktigt och varierande

Publicerad 26 oktober 2016
Text: Annika Wihlborg

Gisela Pettersson, specialistläkare i rättsmedicin på Rättsmedicinalverket i Umeå. Foto: Rättsmedicinalverket
Gisela Pettersson, specialistläkare i rättsmedicin på Rättsmedicinalverket i Umeå. Foto: Rättsmedicinalverket
Rättsmedicin är en annorlunda, utvecklande och samhällsviktig specialistinriktning för läkare. Som specialistläkare i rättsmedicin fyller du en viktig funktion i rättssystemet. Arbetet är dessutom mycket varierande och intellektuellt stimulerande.

Som specialistläkare i rättsmedicin arbetar jag dels med rättsmedicinska obduktioner av avlidna där dödsorsaken misstänks vara onaturlig och dels med kroppsbesiktningar av gärningsmän eller kroppsundersökningar av målsägande i samband med exempelvis våld i nära relationer, säger Gisela Pettersson, specialistläkare i rättsmedicin på Rättsmedicinalverket i Umeå.

Kombinerar medicin och juridik
Efter sin AT-tjänstgöring tänkte hon ursprungligen utbilda sig till gynekolog, men en inspirerande föreläsning om rättsmedicin fick Gisela Pettersson att istället vilja specialisera sig inom området. I januari 2016 blev hon färdig specialistläkare.
– Rättsmedicin är en annorlunda specialitet, inte minst eftersom vi har en nära samverkan med polisen och rättsväsendet. Jag står med en fot i medicinen och den andra i juridiken, och en roll jag har är att, med hjälp av mina medicinska kunskaper, till exempel utreda de fysiologiska orsakerna bakom ett onaturligt dödsfall. Som rättsläkare får jag verkligen nytta av hela min samlade läkarkompetens eftersom varje fall är unikt. Mitt arbete är lite som att lägga ett pussel med hjälp av de ledtrådar jag får genom att undersöka personers skador, avsaknad av skador eller andra medicinska fynd, både hos levande personer och hos avlidna, säger Gisela Pettersson.

Forskningsintensiv specialitet
Rättsläkare fungerar som en neutral part som ska förse rättssystemet med medicinsk information och juridiska dokument såsom rättsintyg som kan vara avgörande i en brottsutredning. De översätter komplicerade medicinska termer till ett språk som såväl polisen som jurister och anhöriga kan ta till sig. För specialistläkare i rättsmedicin finns utvecklingsmöjligheter, framförallt på forskningsområdet. Rättsmedicin är ett forskningsintensivt område, vilket innebär att många rättsläkare ägnar delar av sin karriär åt olika typer av forskningsprojekt.
– En viktig drivkraft i mitt arbete är möjligheten att bidra till ett rättssäkert samhälle som ger målsägande och gärningsmän möjligheten till en rättvis rättegång. Att kunna ge anhöriga till avlidna svar på vad som orsakat deras närståendes död känns förstås också meningsfullt, liksom, om man lyfter det till ett högre plan i samhället, möjligheten att bidra till att förbättra dödsorsaksstatistiken i Sverige, säger Gisela Pettersson.