Presentation

Stort utrymme för förbättringsarbete hos Capio

Publicerad 26 oktober 2016

Distriktsläkaren Anna-Karin Lindblom Folkesson på Capio vårdcentral Sävja i Uppsala. Foto: Dan Pettersson
Distriktsläkaren Anna-Karin Lindblom Folkesson på Capio vårdcentral Sävja i Uppsala. Foto: Dan Pettersson
Capio Närsjukvård präglas av raka beslutsvägar, stor frihet under ansvar och ett ständigt pågående effektiviseringsarbete i det vardagliga arbetet. Nyttan är stor för både patienter och läkare, inte minst på grund av den tid som frigörs.

Distriktsläkaren Anna-Karin Lindblom Folkesson är allmänspecialist på Capio vårdcentral Sävja i Uppsala och regional medicinsk chef på Capio Närsjukvård.
– Jag sökte mig till Capios primärvård eftersom jag ville få chans att arbeta mer fokuserat med förbättringsarbete inom vården. Som färdig specialist 2011 fick jag snabbt rollen som medicinskt ansvarig läkare.

Möjlighet att utvecklas
– Jag växer i min roll varje dag och man blir aldrig fullärd som chef och läkare. Capio erbjuder stora utvecklingsmöjligheter för de läkare som är intresserade. Förutom ett managementprogram om företagskulturen erbjuder de även omfattande ledarskapsutbildning.
Anna-Karin märkte genast en stor skillnad på hur beslutsprocessen gick till på Capio. Så länge enheten levererar finns det en betydlig frihet för verksamheten.
På VC Sävja satsas det exempelvis avsevärda resurser på psykisk ohälsa.
– Vi har fått stort gehör för vår satsning på psykisk ohälsa och är i full gång med att sprida våra metoder inom hela Capio. Det är ett gott exempel på hur en privat verksamhet kan fungera mer dynamiskt och smidigt, säger Anna-Karin.

Stort gehör för idéer
– Jag valde allmänmedicin som specialitet eftersom den är fylld av variation, både vad gäller medicinska områden och patienter, men framförallt vad gäller möjligheterna att förbättra, säger Malin Mårin, ST-läkare och blivande specialist i allmänmedicin på Capio vårdcentral Orust.
– Hos Capio har jag fått gehör för mina idéer, genomgått ledarskapskurser och insåg att jag inte var ensam i mitt engagemang om förbättringsarbete.
Malins förbättringsarbeten har givit tydliga resultat, bland annat i projekt som resulterat i en kraftig minskning av utskriven antibiotika och ersatt drop-in-mottagningen på vårdcentralen med akuttider fördelade över dagen, vilket frigjorde rejält med tid.
– Attityden till mitt arbete har alltid varit oerhört positiv och jag har hela tiden känt ett stöd från kollegorna. Kvalitetsarbete på rätt sätt kan åstadkomma varaktiga förbättringar och frigöra tid, avslutar hon.

Malin Mårin, ST-läkare på Capio vårdcentral Orust. Foto: Johan Johansson
Malin Mårin, ST-läkare på Capio vårdcentral Orust. Foto: Johan Johansson

Capio Närsjukvård
Capio-koncernen är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag, som i Sverige finns från Umeå i norr till Malmö i söder. Verksamheterna finns på flera nivåer i vårdkedjan från akutsjukhus, närsjukhus och specialistkliniker till vårdcentraler och specialistmottagningar i primärvården.

Capio Närsjukvård AB
HR-chef
Cecilia Friis
Tel: 0733-842 740
E-post: cecilia.friis@capio.se
www.capio.se

www.capio.se