44 procent: Sjukvården fungerar sämre idag än för tio år sedan

Publicerad 27 oktober 2016
Text: Annika Wihlborg

44 procent av läkarna anser att hälso- och sjukvården fungerar sämre idag än för tio år sedan. 33 procent vet inte och 12 respektive 11 procent anser att hälso- och sjukvården fungerar lika bra eller bättre än för tio år sedan.

De läkarna som svarade att hälso- och sjukvården fungerar sämre idag än för tio år sedan fick följdfrågan ”Vad fungerar sämre idag än för tio år sedan?”

Sämre tillgänglighet
Många svarade färre vårdplatser, att sjuksköterskebristen har tilltagit samt att det är för mycket fokus på att korta väntetiderna i vården, vilket lett till sämre tillgänglighet för de resurssvagaste och sjukaste patienterna eftersom de resursstarka kräver mer utrymme och snabbare vård. Andra anser att tillgängligheten generellt sett försämrats i hela hälso- och sjukvården, medan andra tycker att primärvården fungerar sämre, bland annat eftersom det tar längre tid för patienter att få en läkartid.

Ökad administration
Många läkare anser även att kontinuiteten försämrats och byråkratin ökat. Andra upplever att kraven på administration har ökat samtidigt som it-systemen försämrats och den administrativa avlastningen från andra yrkesgrupper har minskat. Då har även stressen ökat. Ytterligare några anser att sjukvårdspersonalens möjligheter att påverka vårdens verksamhet och organisation har försämrats.

Anser du att hälso- och sjukvården fungerar bättre eller sämre idag än för tio år sedan?
samre_graf
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare 23–26 september 2016.