45% av läkarna negativa till journaler på nätet

Publicerad 27 oktober 2016
Text: Annika Wihlborg

Alexander Hedman, specialist i allmänmedicin på Mörby Akademiska vårdcentral.
Alexander Hedman, specialist i allmänmedicin på Mörby Akademiska vårdcentral.
45 procent av läkarna är negativa till att journaler görs tillgängliga för patienterna via internet. 25 procent är positiva och 30 procent är varken eller.

– Jag började intressera mig för digitaliseringsfrågor när jag var AT-läkare på Falu lasarett strax innan landstinget Dalarna skulle byta journalsystem. Sedan dess har jag haft flera e-hälsouppdrag och har även ansvarat för införandet av ett nytt journalsystem på min nuvarande arbetsplats, säger Alexander Hedman, som sedan 2012 är specialist i allmänmedicin på Mörby Akademiska vårdcentral.
Han är positiv till journaler på nätet och arbetar just nu i 3RFvm, Framtidens Vårdinformationsmiljö, ett program som drivs gemensamt av Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

Tydliggöra eget ansvar
Att 45 procent av läkarna är negativa till att göra journaler tillgängliga via internet kan, enligt Alexander Hedman, bero på oro för merarbete och att de behöver formulera sig annorlunda i journalen när patienterna kan läsa den via nätet.
– En utmaning är hanteringen av svåra besked, exempelvis provsvar som talar för cancer. Samtidigt är jag övertygad om att journaler på nätet kan tydliggöra patientens eget ansvar, öka delaktigheten och patientsäkerheten, säger Alexander Hedman.

Är du positiv/negativ till att sjukvårdsjournaler blir tillgängliga för patienter via internet?
journaler_graf
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare 23–26 september 2016.