Bäst intryck av Halland och Jönköping

Publicerad 27 oktober 2016

”Vilka landsting/regioner har du som läkare mest positivt intryck av?” Den frågan har ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige svarat på. Region Halland och Region Jönköpings län toppar listan.

Tolv procent av läkarna angav att de har mest positivt intryck av Region Halland och elva procent angav Region Jönköpings län. Sedan Stockholms läns landsting på åtta procent och Region Östergötland på sju procent. Hela 20 procent av läkarna angav att de inte har positivt intryck av något landsting eller någon region. 28 procent vet ej.

Vilka landsting/regioner har du som läkare mest positivt intryck av?
landsting_graf
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare 23–26 september 2016.