Därför vill läkare arbeta för bemanningsföretag

Publicerad 27 oktober 2016
Text: Sofie Nylén

Nästan sjuttio procent av läkarna kan tänka sig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag, allra främst beroende på högre lön. I svaren därefter följer att en tjänst inom bemanningsbranschen skulle innebära en större flexibilitet.

Ytterligare ett tungt argument uttrycks i en stor frustration över det tyngande administrativa arbetet i förhållande till den minskade patientkontakten.
Framtidens Karriär – Läkare har genomfört en undersökning riktad mot ett slumpvis urval av läkare över hela landet. De som svarade ”ja” på frågan om de skulle kunna tänka sig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag fick följdfrågan: ”Varför skulle du kunna tänka dig att arbeta för ett bemannings- och konsultföretag?”

Lön och flexibilitet
Det klart mest överlägsna argumentet var den högre lönen som konsultrollen skulle innebära. Bättre betalt löpte som en röd tråd bland svaren. På god andraplats placerade sig flexibilitet; större möjlighet att påverka hur mycket man vill arbeta, när man vill arbeta och för vilken arbetsgivare. Möjlighet att påverka arbetsschemat var också ett återkommande svar.

Bättre arbetsvillkor
Generellt fanns en uppfattning om att arbetsvillkoren avsevärt skulle förbättras i en konsultroll; man får en känsla av att vara sin egen chef, man kan fokusera på patientarbete, det blir en större möjlighet till variation. Att själv kunna påverka den egna situationen var en stark drivkraft hos många. ”Det är lätt att känna sig livegen mot joursystemet och det är svårt att få ut kompledighet.”

Administrativt ok
I många svar uttrycktes en frustration och till och med en uppgivenhet över det stora administrativa arbete och påbud ”uppifrån” som läkararbetet innebär inom landstinget. Som inhyrd läkare skulle det administrativa oket och ansvaret minska. Möjligheten att bestämma omfattning och inriktning skulle ge en stor känsla av frihet.
”Man skulle få lust igen och kunna träffa patienter, det jag gillar allra mest.”

De 5 viktigaste skälen
1. Högre lön
2. Större flexibilitet
3. Förbättrade arbetsvillkor
4. Ägna sig åt patientarbete och medicinska frågor
5. Möjlighet att påverka den egna situationen
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare 23–26 september 2016.