Det ökar attraktionskraften hos primärvården

Publicerad 27 oktober 2016
Text: Hanna Engström

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
”Vad anser du skulle öka attraktionskraften för läkare att arbeta inom primärvården?” Den frågan har läkarna svarat på i Framtidens Karriär – Läkares nyligen genomförda undersökning. Tydligt var att arbetsvillkor, inklusive lönen, och tid med patienterna prioriterades högst.

Den vanligaste responsen var att lönenivån är för låg. När man även räknar in de som har önskat bättre arbetsvillkor generellt så är utfallet ännu tydligare. Några efterlyser ett system där ersättningsnivån följer den egna insatsen. Andra ger uttryck för att lönen är mycket viktig men att den endast utgör en del av helheten.

Listningstak
Nästan lika många betonar tiden med patienterna. Många pekar på behovet av ett listningstak på exempelvis 1500 patienter/läkare. De allra flesta i denna grupp har inte specificerat ett exakt patientantal men efterlyser mer tid för varje patientmöte. Fungerande vårdcentraler överbelastas och det leder till en ”läkarkarusell” då personal söker sig därifrån, varnar en deltagare.

Styra och planera sin tid
På tredje plats kommer behovet av att styra sin tid och ha möjlighet att arbeta med rätt saker. Det finns dessutom en frustration över att dagarna oftast är fullbokade av patientmöten och övriga arbetsuppgifter får förläggas till kvällstid eller förbli ogjorda. Behovet av en bra kommunikation med psykiatrin växer stadigt, påpekar flera. Patienter med psykiska problem utgör en tung grupp inom primärvården.

Vidareutbildning
Behovet av att kontinuerligt kunna vidareutbilda sig är även ett stort önskemål. Några av deltagarna i undersökningen efterlyser även möjligheten att forska. Ett flertal ser gärna ett större erfarenhetsutbyte mellan olika enheter. Detta skulle med fördel kunna ske i olika team.

Administration en tidstjuv
Den femte vanligaste åsikten var avslutningsvis att flera påpekar att arbetet med administrativa rutiner tar för mycket tid av den totala arbetstiden. En säger sig känna sig som en ”intygsmaskin”. Kopplingar görs även till en önskan om ett bättre it-stöd för verksamheten. En lösning som föreslås är att avsätta en dag i veckan för administration.

Viktigaste förslagen för att göra primärvården mer attraktiv
1. Högre lönenivå
2. Färre patienter per läkare
3. Arbeta med rätt saker och kunna planera sin egen tid
4. Möjlighet till regelbunden vidareutbildning
5. Minskad administration, bland annat genom bättre it-stöd
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare har genomfört en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare 23–26 september 2016.