Presentation

En vårdcentral att vara stolt över

Publicerad 27 oktober 2016

Malin Gulbrandsen, ST-läkare med primärvård som specialisering. Foto: Gonzalo Irigoyen
Malin Gulbrandsen, ST-läkare med primärvård som specialisering. Foto: Gonzalo Irigoyen
Möjligheten att få träffa mycket patienter i olika åldrar och arbeta med alla typer av diagnoser fick Malin Gulbrandsen att välja primärvården. Och hon är stolt att vara delaktig i arbetet på Boo vårdcentral som är en av landets största.

Malin Gulbrandsen arbetar som ST-läkare på Boo vårdcentral i Saltsjö-Boo, där hon blir färdig primärvårdsspecialist om ett år.
– När jag gjorde min AT inom primärvården blev jag placerad här, och kände redan då att om det fungerade bra så skulle jag fortsätta i primärvården. Sedan blev jag erbjuden att vara kvar som ST-läkare och förhoppningen är att också få stanna kvar här när jag är klar med min ST. Boo vårdcentral är en mycket välfungerande verksamhet.

Stort stöd från kollegor
Varför valde du primärvården?
– Om du gillar att arbeta nära patienter så är primärvården det roligaste jobbet du kan ha. Jag tycker om att träffa mycket patienter och tyckte det var spännande att få fortsätta vara bred som doktor. Vi har en stor drop-in-mottagning och mycket akuta besök, så du får vara detektiv ganska mycket eftersom du träffar patienterna i första ledet.
Boo vårdcentral är en stor enhet med nästan 30 doktorer, vilket är en fördel, framhåller Malin.
– Vi är många som kan hjälpas åt så belastningen på varje individ blir lite mindre. Du har ett väldigt bra stöd från kollegor som är i samma situation. Och det är en verksamhet som utvecklas framåt. Även om det kan vara tufft så tycker jag att väldigt många saker också blir väldigt mycket bättre.

Omfattande kursutbud
Hur ser du på chanserna till kompetensutveckling?
– Som ST-läkare har jag stora utvecklingsmöjligheter eftersom primärvården har mycket utbildning. Vi har stor tillgång till de kurser vi behöver för att uppfylla vår målbeskrivning. Stockholm är väldigt bra i det avseendet med ett omfattande utbud. Vårdcentralen ger oss möjlighet att gå på kurser, inte bara de obligatoriska utan också andra kurser som vi tycker att vi behöver, berättar Malin och tillägger:
– Dessutom har vi en stor hemsjukvård och även en äldremottagning, så vi har många möjligheter att utvecklas i verksamheten.
Hur ser du på möjligheterna att kunna vara med och påverka verksamheten?
– Vill du påverka så kan du göra det. Vi blir inbjudna till olika förbättringsarbeten lokalt på vårdcentralen och gör många sådana arbeten. Jag tycker att vi är jätteduktiga som vårdcentral och känner mig stolt över att gå till mitt jobb. Med de förutsättningar vi har så tycker jag att vi gör väldigt bra saker, avslutar Malin Gulbrandsen.


Bra inkörsport för psykiatriintresserade

När Tahmina Halimi blir färdig ST-läkare i psykiatri hösten 2017 hoppas hon kunna arbeta kvar på Psykiatri Södra Stockholm.
– Här arbetar en fantastisk grupp läkare, sköterskor, undersköterskor och mentalskötare som verkligen imponerar på mig, säger Tahmina.

Tahmina Halimi, ST-läkare med psykiatri som specialisering.
Tahmina Halimi, ST-läkare med psykiatri som specialisering.
Intresset för psykiatri växte fram direkt efter grundutbildningen i medicin, berättar Tahmina Halimi.
– Jag blev legitimerad 2012 och började ett vikariat på Psykiatri Södra på Södermalm där majoriteten av patienterna var psykospatienter och ganska kroniskt sjuka. Där väcktes intresset.
– Jag är intresserad av psykoser. Psykospatienter lever i en värld som är svårbegriplig för oss andra, och många gånger söker dessa patienter inte upp sjukvården när de har andra problem. För mig var det en utmaning att arbeta med sådana patienter och behandla dem inte bara för det psykiatriska utan även det somatiska.

Många förbättringar
Vuxenpsykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde genomgår en stor omorganisation efter flera års utvecklingsarbete, vilket även Tahmina sett effekterna av.
– Det har blivit förbättringar och ska bli ännu fler. Vi har fått en ny verksamhetschef för Psykiatri Södra som varit väldigt öppen med att han vill satsat mycket på oss läkare, och det är positivt.
Känns det som att du har möjlighet att själv vara med och påverka verksamheten?
– Ja, eftersom jag snart är klar och vill jobba inom psykosvården så har jag många idéer som jag skulle vilja förverkliga och jag upplever att jag har stöd bland kollegor och chefer.

Psykiatrin under utveckling
Hur ser du på möjligheterna till kompetensutveckling?
– Jag har väldigt goda möjligheter att vidareutvecklas. Det är en anledning till att jag är kvar på Södra. Just nu går jag kurs i konsultationspsykiatri och psykosomatik.
Skulle du vilja rekommendera andra läkare att söka sig till psykiatrin och Stockholms läns sjukvårdsområde?
– Psykiatrin är väldigt intressant just nu. Den har kommit långt på bara ett par decennier och fortsätter att utvecklas, bland annat för att det finns mycket duktiga människor som brinner för det här.
– Varför komma till oss? Jag tycker att vi har väldigt bra avtal och bra villkor, och det finns alltid en chef som lyssnar och stöttar. Det är guld värt, framför allt som kvinna, om du har planer på att skaffa barn längre fram. Vill man pröva psykiatrin så är Södra en bra plats att börja på. Jag är övertygad om att det kommer hända ännu mer positiva saker för oss doktorer framöver, avslutar Tahmina.

Stockholms läns sjukvårdsområde
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en del av Stockholms läns landsting och har hand om all landstingsdriven vård utanför akutsjukhusen. Vi erbjuder vård i livets alla skeden.
Tillsammans är vi drygt 11 500 medarbetare. Vi har fem miljoner patientbesök i öppenvården och 600 000 vårddygn i heldygnsvården under ett år. Med detta är vi en av Sveriges största vårdgivare.
Vi bedriver verksamhet i merparten av kommunerna i Stockholms län och i alla Stockholms stadsdelar. I länet bor cirka två miljoner människor.
www.slso.sll.se

www.slso.sll.se