Presentation

Welcome Services stöttar distans- och utlandsrekryterade läkare

Publicerad 27 oktober 2016

Nike Novak Vaca, specialistläkare i psykiatri.
Nike Novak Vaca, specialistläkare i psykiatri.
I september startade Sahlgrenska universitetssjukhuset den nya funktionen Welcome Services för att bättre stödja specialistläkare med familjer som flyttar till Göteborg att etablera sig och finna sig tillrätta på och utanför arbetet.

Nytt språk, ny kultur, nytt sätt att arbeta. Det är inte alltid enkelt att byta stad eller land och börja som läkare i ett främmande vårdsystem. Det är många pusselbitar som behöver komma på plats för att en hel familj ska trivas.
– Vi fick ett fantastiskt omhändertagande och kände oss verkligen välkomna, även min man som nu går i språkträning för att så småningom börja arbeta som lärare, säger Nike Novak Vaca, specialistläkare i psykiatri.
Idag arbetar hon på en vårdavdelning för vuxna patienter med ätstörningar på Högsbo sjukhus, en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
– Det är annorlunda att arbeta som läkare här, jämfört med i Slovenien. Det finns både för- och nackdelar. Men jag trivs väldigt bra med arbetstiderna, kollegorna och de möjligheter vi har här som en familj. Jag lämnade Slovenien i maj 2015 för att jag ville arbeta i ett skandinaviskt land. Jag ville även att mina barn skulle få chansen till bra utbildningar. Valet föll på Sverige för att det verkade finnas en bra balans mellan arbete, familj och fritid.

Aiste Lindqvist, HR-strateg och Paola Sievers, HR-specialist.
Aiste Lindqvist, HR-strateg och Paola Sievers, HR-specialist.
Trygg introduktion
Welcome Services startade första september i år och är en ny funktion inom HR-avdelningen (Human Resources) som hanterar många av de frågor som rör anställdas vardag.
Syftet med funktionen är att vara ett stöd för distans- och utlandsrekryterade läkare med familjer och att introducera dem i det svenska samhällssystemet och det sociala livet i Göteborg.
– Det är många utmaningar som man ställs inför när man flyttar till ett nytt land eller stad. Vi hjälper till med att exempelvis ordna ett bra boende, skapa kontakter med myndigheter, öppna bankkonto och att se till att barn och medföljande också får en trygg och bra start i Göteborg, säger Paola Sievers, HR-specialist på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Det handlar även om att skapa hållbara rekryteringar.
– Att rekrytera är en sak, men att få utländska specialistläkare att trivas och vilja stanna på Sahlgrenska universitetssjukhuset är en annan sak. Vården är så pressad idag och chefer har i regel fullt upp med den dagliga verksamheten. Här kan vi hjälpa till med olika praktiska frågor. Vi arrangerar även sociala aktiviteter, skapar nätverk och ser till att enskilda läkare och familjer kan känna en större trygghet och delaktighet. Vi vinner alla på det, säger Aiste Lindqvist, HR-strateg.

Sahlgrenska universitetssjukhuset
Sahlgrenska universitetssjukhuset är ett av norra Europas största sjukhus. Tillsammans med Sahlgrenska akademin, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och näringslivet bedrivs forskning och utvecklingsarbeten i framkant med patienten i fokus. Universitetssjukhuset har tre prioriterade mål:
• Att utveckla en akutsjukvård i toppklass med kort tid till omhändertagande.
• Att skapa värde för patienterna, det vill säga att bjuda in dem till samarbete och erbjuda dem rätt vård och behandling i rätt tid.
• Att vara landets ledande universitetssjukhus med klinisk bredd och spetskompetens på högsta nivå.

Vill du veta mer?
För mer information:

aiste.Lindqvist@vgregion.se
paola.sievers@vgregion.se

www.sahlgrenska.se

www.sahlgrenska.se