Presentation

NU-sjukvården erbjuder många möjligheter

Publicerad 27 oktober 2016

Caroline Samuelsson, ST-läkare inom onkologi och Emelie Hultberg, ST-läkare inom gynekologi och obstetrik. Foto: Patrik Bergenstav
Caroline Samuelsson, ST-läkare inom onkologi och Emelie Hultberg, ST-läkare inom gynekologi och obstetrik. Foto: Patrik Bergenstav
– Jag valde att göra ST inom NU-sjukvården eftersom jag gjorde min AT här och trivdes väldigt bra. Med facit i hand vet jag att ST-valet var helt rätt, detta är världens bästa jobb, säger Emelie Hultberg ST-läkare på NU-sjukvårdens kvinnoklinik.

Emelie Hultberg tog läkarexamen 2011 och började direkt med sin AT inom NU-sjukvården efter avslutade studier. Sedan 3,5 år är hon ST-läkare inom gynekologi och obstetrik på samma sjukhus.
–Det har varit omtumlande år, vi jobbar ju med liv och död och det kunde kännas tufft i början. Men jag har fått en fantastisk introduktion och lotsats in i jobbet av erfarna kollegor, det här är världens bästa jobb.
Caroline Samuelsson, ST-läkare inom onkologi, har en liknande bakgrund.
– Jag tog examen 2014 och vikarierade ett par månader innan jag började min AT-tjänst. En stor fördel är att NU-sjukvården är ett stort länssjukhus där man som AT har möjlighet att se flertalet olika kliniker och verksamheter.
NU-sjukvården arrangerar även särskilda utbildningsdagar för sina AT-läkare.
– Det var under en sådan AT-dag inom onkologi som mitt ST-val gjordes. Inom onkologin är kärnan helt uppbyggd på patientcentrerad vård och det är något som tilltalar mig som doktor.
Sedan ett par månader tillbaka har hon en så kallad regional ST-tjänst.
– Det innebär att jag under ST-åren har min huvudplacering på Uddevalla sjukhus men till stor del är placerad även på en regional onkologklinik, i mitt fall Jubileumskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Det är en stor förmån att få vara verksam både på ett universitetssjukhus och ett länssjukhus, säger Caroline.

Flera fördelar
På frågan om de kan rekommendera andra läkare att göra AT respektive ST inom NU-sjukvården svarar båda ett tveklöst ”ja”!
– För mig handlade mycket om att få möjlighet att utforma min egen AT. I utbildningen ingår sex veckors valfri placering och det finns även ett AT-råd som arbetar med att ständigt förbättra utbildningen. En annan fördel är att man som AT inom NU-sjukvården aldrig är ensamjour. Det finns alltid en senior kollega på sjukhuset att konsultera, säger Emelie.
Caroline nickar instämmande.
– Du förväntas ta eget ansvar men du får också lov att fråga närhelst det behövs. En stor fördel är också att NU-sjukvården satsar på kontinuitet. På sjukhuset är man mån om att behålla sina AT-läkare efter avslutad allmäntjänstgöring. För oss ST-läkare innebär det att doktorer på andra kliniker ofta är tidigare kollegor. Det gör det enkelt att ringa och konsultera en annan klinik, vilket i förlängningen skapar ett givande gränsöverskridande arbete mellan specialiteterna.

NU-sjukvården
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och ett av Sveriges större länssjukhus. Här finns NÄL, Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan och Uddevalla sjukhus med tillsammans 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård.

NU-sjukvården
Tel: 010-435 00 00
rekryteringsenheten.nu@vgregion.se
www.nusjukvarden.se
www.facebook.com/nusjukvarden


www.nusjukvarden.se