Ny tematisk organisation sätter patienten i fokus

Publicerad 27 oktober 2016
Text: Annika Wihlborg

Foto: Mikael Kristenson / editART Media
Foto: Mikael Kristenson / editART Media
Under 2016 och 2017 implementerar Karolinska Universitetssjukhuset en ny verksamhetsmodell som indelas i funktioner och teman. Den nya verksamhetsmodellen, som utgår från patientens väg genom vården, implementeras på hela Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge.

Svante Norgren, barnläkare och ny temachef för barn- och kvinnosjukvård.
Svante Norgren, barnläkare och ny temachef för barn- och kvinnosjukvård.
– Med vår nya verksamhetsmodell sätter vi patients resa genom sjukvården i centrum. Ett viktigt syfte är att ta bort trösklar och silor och istället stärka de multiprofessionella team som arbetar kring varje enskild patient. Det bidrar bland annat till bättre medicinskt resultat och underlättar ständiga förbättringar, säger Svante Norgren, barnläkare och ny temachef för barn- och kvinnosjukvård på Karolinska Universitetssjukhuset. Han har arbetat på sjukhuset sedan han tog läkarexamen, med uppehåll för forskarstudier i USA.

Förändra arbetssätt och kultur
En utmaning med den nya verksamhetsmodellen är, enligt Svante Norgren, att utbilda samverkande vård­aktörer i Sverige och i världen i vad som utmärker det nya arbetssättet. Han är övertygad om att den nya verksamhetsmodellen kan gagna hela sjukvården i Stockholms län, inte minst genom att nätverksarbetet och den nära samverkan, som är en förutsättning för att hela vårdkedjan ska fungera, stärks. Ytterligare en utmaning är att implementera den nya verksamhetsmodellen parallellt med att den ordinarie sjukvårdsproduktionen drivs vidare i full skala.
– En stor utmaning är även att få den nya tematiska verksamhetsmodellen att fungera i praktiken och genomsyra det dagliga arbetet. Det tar längre tid och är en större utmaning att förändra kultur och arbetssätt än att introducera en ny organisationsmodell. Nu handlar omställningen mycket om att formera de nya teamen och att professionerna vänjer sig vid sina nya roller. Personalens inställning till den tematiska organisationen är överlag förväntansfull och nyfiken, säger Svante Norgren.

Anna Göjeryd Ulander, chef för strategisk styrning och stöd.
Anna Göjeryd Ulander, chef för strategisk styrning och stöd.
Förebygger stuprör och silor
– När vår nya sjukhusdirektör tillträdde identifierades tre övergripande utmaningar, däribland en ökad fragmentisering, vilket innebär att stuprör skapas mellan olika specialiteter och vårdgivare. Det leder till brist på helhetssyn i vården. Vi ser även stora skillnader i behandlingsmetoder och vårdresultat. För att kunna möta allt detta och ge den bästa vården genomför vi den tematiska organisationsförändringen, säger Anna Göjeryd Ulander, chef för strategisk styrning och stöd på Karolinska Universitetssjukhuset.
All verksamhet på sjukhuset kommer att organiseras utifrån teman och ett antal vårdövergripande funktioner. Temavårdens främsta syften är att placera patientens samlade behov i centrum samt att inkludera och skapa mervärde för patienten.
Den fysiska utformningen av Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, med sin rumsliga placering och närhet till viktiga funktioner som exempelvis intensivvård och operation, bidrar till att underlätta introduktionen av den temabaserade verksamhetsmodellen.