Presentation

Teamen utvecklar vården tillsammans

Publicerad 27 oktober 2016

Hans-Erik Johansson, distriktsläkare och Anna Wåhlén, distriktssköterska på Östervåla vårdcentral i Uppsala. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Hans-Erik Johansson, distriktsläkare och Anna Wåhlén, distriktssköterska på Östervåla vårdcentral i Uppsala. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Stora variationer i vården mellan Primärvårdens vårdcentraler i Uppsala län har lett fram till nya arbetsprocesser. Förutom en förbättrad och mer jämlik vård för patienterna i länet vill man skapa en bättre arbetsmiljö för de anställda.

Det är drygt ett år sedan som Primärvården startade en arbetsgrupp för att förbättra arbetsprocesserna för bland annat diabetespatienter. Arbetsgruppen bestod av chefsläkare, utvecklingschef, verksamhetsutvecklare, extern konsult och ämnesföreträdare för diabetes som utifrån visioner och riktlinjer från bland annat Socialstyrelsen och SKL skulle utforma gemensamma riktlinjer och flöden för patienterna i Primärvården.
– Det är ett initiativ från Primärvården i Uppsala, där vi medarbetare har fått fria händer att arbeta fram kliniska processer. Målet har varit att ge en jämlik vård efter bästa evidens och kvalitet, säger Hans-Erik Johansson som är distriktsläkare och processledare för diabetes på Östervåla vårdcentral i Uppsala.

Olika vårdcentraler – samma vård
Tillsammans med distriktssköterskan Anna Wåhlén har han arbetat fram nya arbetsprocesser för diabetespatienter som nyligen införts på samtliga offentliga vårdcentraler i länet. Båda arbetade tidigare som diabetessamordnare och har lång erfarenhet av arbete med diabetes.
– Vår roll har bland annat varit att strukturera upp arbetet och utveckla team-arbete där diabetesronder kan vara ett vinnande arbetssätt. Vidare har vi arbetat med att lyfta den stora gruppen som befinner sig i förstadium till diabetes som man tidigare inte gjort så mycket åt, säger Anna Wåhlén.

Samarbete underlättar arbetet
Arbetet har börjat leda till bättre team-arbete mellan diabetsläkare och sköterska, dietist och sjukgymnaster, vilket ökar möjligheterna att klara av den utmaning som diabetes är för sjukvården.
– Det här är ett arbete där ekonomiska ramar inte har styrt processen, utan där vi kunnat utforma vården efter det vi vet är framgångsrikt. Det som väntar nu är att följa upp arbetet genom att titta på kvalitetsindikatorer och ta in synpunkter från våra kollegor, säger Hans-Erik Johansson.
Anna Wåhlén säger att man redan mötts av positiva tillrop. Möjligheten att som team få vara med och bidra i utvecklingen av verksamheten är något som båda tycker varit mest stimulerande med arbetet.
– Som sjuksköterska och läkare har vi ibland haft olika syn på hur arbetet ska utföras, men vi har kompletterat varandra bra. Det viktigaste är samarbete och att hela tiden göra små förbättringar tillsammans.

Primärvården, Landstinget i Uppsala län
Primärvården har vårdcentraler i hela Uppsala län. Hos oss finns läkare, sjuksköterska, barnmorska, sjukgymnast, dietist, psykolog och kurator. Förbättringsarbete är prioriterat med målet att ge en jämlik vård med hög kvalitet. Kontinuerlig utveckling och utbildning ser vi som en självklarhet. Just nu pågår arbete med kliniska processer där teamarbetet står i fokus för att tillsammans skapa en verksamhet för patientens bästa.
www.lul.se/primarvarden

www.lul.se/primarvarden