Presentation

Tjänstemannajobbet som gör dig till en nyckelperson

Publicerad 27 oktober 2016

Carl Höckerfelt, försäkringsmedicinsk koordinator på Försäkringskassan.
Carl Höckerfelt, försäkringsmedicinsk koordinator på Försäkringskassan.
Som läkare är du en efterfrågad resurs hos Försäkringskassan. Både myndigheten och samhället i stort är i behov av försäkringsmedicinska rådgivare.

Det är en komplex och noggrann process som ligger till grund för besluten om statligt stöd och ersättningar till personer som är sjuka eller har funktionsnedsättning. Medicinska underlag från läkare ska förstås och tolkas och fogas samman med tydliga regler och förordningar för att säkerställa att alla personer får en korrekt och likvärdig bedömning.

Analytisk och pedagogisk
I det arbetet är Försäkringskassans försäkringsmedicinska rådgivare nyckel­personer. Alla med den titeln är specialistläkare i botten och de flesta har ett ben kvar i den kliniska vårdverksamheten som de kombinerar med det spännande uppdraget på Försäkringskassan.
– Det krävs analytisk förmåga för att vara försäkringsmedicinsk rådgivare. En bra egenskap för jobbet är också att vara pedagogisk. Det handlar om att kunna förklara för Försäkringskassans handläggare vad en kunds medicinska intyg betyder och framför allt på vilket sätt hans eller hennes hälsotillstånd påverkar levnadsvillkoren, säger Carl Höckerfelt, försäkringsmedicinsk koordinator på Försäkringskassan.
Carl Höckerfelt är själv läkare och specialist inom rehabiliteringsmedicin. Innan han klev in i den mer övergripande rollen som koordinator arbetade han under flera år som just försäkringsmedicinsk rådgivare på Försäkringskassan. För honom var det möjligheten att kunna bidra med sin läkarkompetens inom ett helt nytt fält som lockade.
– Att ett par dagar i veckan arbeta patientnära och övriga dagar ha ett konsulterande tjänstemannauppdrag ger en variation som skapar stimulans, säger han.

Din kompetens är efterfrågad
Att försäkringsmedicinska rådgivare är en så eftertraktad resurs är ytterligare något som gör jobbet tillfredställande. Besluten som Försäkringskassans handläggare fattar påverkar människors liv och kan omfatta miljonbelopp av skattemedel. De försäkringsmedicinska rådgivarna beslutar inte, det är handläggarnas uppgift, men att läkare kan hjälpa till så att handläggarna verkligen förstår kundernas situation och sjukdomsbild är a och o för att fallen ska avgöras rätt och för att systemet ska vara rättssäkert.
– Jag tror att många läkare kan missa möjligheten att söka jobb som försäkringsmedicinska rådgivare för att de inte känner till hur spännande och utmanande det är att få ha en så viktig roll, säger Carl Höckerfelt.

Försäkringskassan
Försäkringskassan är den myndighet som ansvarar för en stor del av trygghetssystemen i Sverige. Myndigheten utreder och beslutar i över 40 olika ersättningar. Av de cirka 200 miljarder kronor per år som Försäkringskassan betalar ut går omkring hälften till sjuka och personer med funktionsnedsättning.
Omkring 100 läkare arbetar som försäkringsmedicinska rådgivare på Försäkringskassans olika kontor i Sverige. De flesta har det som ett deltidsuppdrag. Försäkringskassan välkomnar kontinuerligt fler läkare som vill anta utmaningen att jobba som försäkringsmedicinska rådgivare.

Intresserad? Kontakta våra verksamhetsområden:
Nord: Lotta Johansson, 010-1112709
Mitt: Margaretha Bergagård, 010-1144215
Stockholm: Ulrika Nordquist, 010-1161787
Väst: Elinor Johansson, 010-1192636
Syd: Eva Andersson, 010-1185604
Arbetsskador: Catharina Grehorn, 010-1195303
www.forsakringskassan.se

www.forsakringskassan.se